Wordnet polsko-angielski

(the property resulting from being or relating to the greater in number of two parts
the main part
"the majority of his customers prefer it"
"the bulk of the work is finished")
majority, bulk
synonim: większość
synonim: lwia część

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(12 tuzinów) gross

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

majority, gross~ 12 grosów - great gross

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GROSS

Nowoczesny słownik polsko-angielski

the bulk of

majority