Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) medycyna gruczołowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gruczołowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRUCZOŁOWATY

Wordnet angielsko-polski

(relating to or affecting or functioning as a gland
"glandular malfunctions")
gruczołowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

" He overdid things - he often does - and contracted glandular fever.

www.guardian.co.uk

Try to pretend he doesn't look like a male Sandi Toksvig with a glandular complaint.

www.guardian.co.uk

Think about it - you changed her on a glandular level.
Pomyśl trochę. Zmieniłeś ją na poziomie hormonalnym.

A glandular problem would cause his temperature to be low, not high.
Problem z gruczołami spowodowałby raczej obniżenie temperatury, a nie gorączkę.

Let's talk about the glandular surprise in your ass.
Porozmawiajmy o gruczołowej niespodziance w twojej dupie.

Are you taking care of your glandular prob... can't say that word.
Czy zajęłaś się już swoim problemem z... nie mogę tego powiedzieć.

It's a large glandular organ in your abdomen.
To jeden z ważniejszych organów w pańskim brzuchu.

Gratitude to the saints for saving us from droughts, mad dogs, and glandular disorders.
Wdzięczność świętym za ocalenie nas od suszy, wściekłych psów i zaburzeń hormonalnych.

It could be a glandular disorder, an enzyme overgrowth, a fungal infection even.
To może być zaburzenie gruczołów, nadmiar enzymów, a nawet infekcja grzybicza.