Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia galbanum;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

galban

gumożywica

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot.bibl. galban

Słownik techniczny angielsko-polski

galbanum m