Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) gafa, nietakt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (faux pas) gafa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gafa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nietakt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BŁĄD

Wordnet angielsko-polski

(a socially awkward or tactless act)
nietakt, gafa, uchybienie, niedelikatność, niezręczność
synonim: faux pas
synonim: solecism
synonim: slip
synonim: gaucherie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wsypa