Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fan(ka), wielbiciel(ka), miłośnik/miłośniczka, entuzjasta/entuzjastka; kibic; wachlarz; wentylator, wiatrak, wiatraczek; lotnictwo śmigło; marynistyka śruba; rolnictwo wialnia;
the shit’s gonna hit the fan - będzie rozpierdol, będzie draka;
jazz fan - miłośnik/miłośniczka dżezu;

(Verb) wachlować, chłodzić wachlarzem; owiewać; podsycać, rozdmuchiwać; militarny ostrzeliwać; rolnictwo wiać;
fan oneself - wachlować się;
fan out - rozkładać (się) wachlarzowato; rozprzestrzeniać się półkoliście; rozchodzić się w półkole;
fan the breeze - plotkować, trajkotać, strzępić język;
fan the breeze - plotkować, trajkotać, strzępić język;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
wachlarz.
2.
(ventilator) wentylator.vt wachlować: to ~~oneself wachlować się
the breeze ~ned our faces wietrzyk owiewał nam twarze.vi to ~ out rozkładać się półkoliście.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fan, kibic, wentylator, wachlarz
wachlować, dmuchać (wentylatorem itp.), podsycać (ogień, uczucie itp.)
~ out rozchodzić się w różnych kierunkach, rozprzestrzeniać się (w poziomie)
the shit hit the ~ (wulg.) ~będzie draka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zwolennik

fanka

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. wentylator
2. skrzydło śruby

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wachlarz
wentylator
vt wachlować
rozniecać
~ marker beacon nawig. radiolatarnia wskaźnikowa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n pot. entuzjasta
sport kibic
fan
fan club - klub fanów, fanklub

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WACHLARZOWATY

MIŁOŚNIK

AMATOR

ENTUZJASTA

KIBIC

WIALNIA

WACHLARZ

WIATRAK

SKRZYDŁO ŚMIGŁA

WIAĆ

WZDĄĆ

ROZDMUCHAĆ

WACHLOWAĆ

PODSYCAĆ (OGIEŃ NAMIĘTNOŚCI)

ROZDĄĆ

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

wentylator

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N fan
N wachlarz
N wentylator
V wachlować się
V podsycać
V Phras rozchodzić się promieniście

Wordnet angielsko-polski


1. (an enthusiastic devotee of sports)
kibic
synonim: sports fan
synonim: rooter

2. (an ardent follower and admirer)
fan: : synonim: buff
synonim: devotee
synonim: lover

Słownik internautów

kibic, fan

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. wachlarz
2. kibic

Słownik audio-video Montevideo

miłośnik, fanatyk jakiejś dziedziny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dmuchawa

fan

rozdymać

suszarka

wiatraczek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. wentylator

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

stożek
wachlarz
~, alluvial - geol. stożek napływowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wentylator m
2. wialnia f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I lived in New York for 10 years, and I am a big fan of "Sex and the City."
Mieszkałam w Nowym Jorku przez 10 lat i uwielbiam "Sex w wielkim mieście".

TED

But you know, it's kind of a collaboration between me and the fans, so I said, "Sure."
Ale wiecie, to rodzaj współpracy pomiędzy mną a fanami, więc się zgodziłem.

TED

This is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Jest to zawodowy amator, krytyk medialny, wiele z jego opinii odbija się szerokim echem.

TED

That, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
To idealny przykład dolewania oliwy do ognia, którego nie można utrzymać pod kontrolą.

statmt.org

What happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.
Robiąc zdjęcia gdy Ziemia się obraca uzyskuje się promienisty wycinek.

TED

At 18, Pearce landed a regular gig on Neighbours, during the soap's Kylie-and-Jason peak years, and was hit by the full force of fan worship.

www.guardian.co.uk

It'd feel wrong standing on a podium going, 'Look at me, aren't I fantastic?' while at the same time knowing Tracey was struggling.

www.guardian.co.uk

Sky has won approving noise from football fans for its 3D match coverage, screened in 2,000 British pubs.

www.guardian.co.uk

Cameron is not a fan of 3D's new ubiquity - he thinks most 3D films "kind of suck".

www.guardian.co.uk

You'd have to be a die-hard fan of the cult TV series to want to watch all 92 hours' worth back to back.

www.guardian.co.uk

The kind of prog fan that prefers their bands influenced by everything from Genesis to Marillion may recoil a little at the very mention of its name; indeed, Mike Portnoy points out that "in those days, Radiohead would totally put down the term prog", and thinks its success had little impact on how Transatlantic were received "because we're doing something that's more pure, retro prog: we're trying to take those classic prog sounds and make new music with it, but not necessarily make a new sound".

www.guardian.co.uk

Their rise, Ewing claims, changed prog's traditionally male fanbase: "Loads of girls like heavy metal.

www.guardian.co.uk

We just want to say we're a big fan of your work.
Chcę tylko powiedzieć, że podziwiam twoją pracę.

I can tell you're not a fan of working with your father.
Mogę Ci powiedzieć, że nie jesteś zbytnim fanem pracowania wspólnie z tatą.

Today we'll have a fan meeting and watch the stars.
Dziś spotkamy się z fanami i będziemy oglądać gwiazdy.

How much would it cost to get a big fan in here?
Ile by kosztowało sprowadzenie tutaj wielkiego wentylatora?

I don't know if being a fan has very much to do with that.
Nie wiem, co ma z tym wspólnego bycie fanem.

I know. And he's no fan of your new friend either.
I też nie będzie popierał twojej nowej przyjaciółki.

I'm a big fan, I watch your stuff all the time!
Jestem wielkim fanem Oglądam was cały czas !

I have no experience, but I'm a big fan of money.
Nie mam doświadczenia, ale jestem wielkim fanem pieniędzy.

Doesn't seem like he's a big fan of his parents.
Nie wygląda na wielkiego fana swoich rodziców.

Yeah, well, I am your number one fan after all.
Tak, dobrze I am your number one fan po wszystkim.

Well, i do know someone who's not exactly her biggest fan.
Cóż, znam kogoś, kto nie jest jej największym fanem.

I think as a fan that would be pretty cool, right?
Jako fan myślę, że byłaby całkiem niezła, nie?

I'm not a big fan of black and white movies.
Nie za bardzo lubię czarno białe filmy.

Why carry a fan on a cold day like this?
Po co nosić wachlarz w tak chłodny dzień?

Then why do they still write me fan letters every day?
Więc czemu wciąż fani piszą do mnie listy codziennie?

Close the door and sleeping with a fan turned on.
Zamknięcie drzwi i spanie z włączonym wentylatorem.

Yeah, seeing as how you're such a big fan of murder.
Skoro jesteś takim wielkim fanem morderstw. - Co do kur...

I consider myself a baseball fan first and a player second.
Uważam się, po pierwsze za fana po drugie za gracza

I've been a huge fan of yours ever since happy Days.
Bylem twoim fanem zawsze od szczesliwych dni.

It's just a fan someone left on. We got it.
Ktoś zostawił włączony wentylator. Nie ma zagrożenia.

I made it. Your fan following and singing is thanks to me.
Twój fan dzwoni i śpiewasz dzięki mnie.

They were like a fan of Louis and the club was his home.
Byli dla Louisa jak rodzina, a klub był ich domem.

I've been a big fan of your family's horses since I was a child.
Jestem wielkim fanem koni z twojej rodziny odkąd byłem dzieckiem.

And I thought he was just, like, a really big fan of swimming.
O pomyślałam sobie, że jest wielkim fanem pływania.

But I do know that they all got fan mail.
Ale wiem, że wszyscy dostawali pocztę od fanów.

Whoever did this was not a fan. You have no idea.
Ktokolwiek to zrobił, nie był jej fanem. Nawet sobie nie wyobrażasz.

It's always better to meet a fan than a critic.
Nie. Zawsze lepiej poznać poznać fana, niż krytyka.

We have the address where her fan mail is sent.
Mamy adres jej fan maila. Nie mogę wysłać listu.

Yeah, hey, look what I got for the big baseball fan.
Taa, hej, zobacz co mam dla wielkiego fana baseballu.

I know it is, and I'm a big fan of school.
Wiesz, że byłam i jestem wielką fanką szkoły.

You think I'm, like, some kind of a crazy fan or something?
Myślisz, że jestem jakimś szalonym fanem, czy coś?

You may be a fan, but Roy is our patient.
Możesz sobie być jego fanką, ale Roy jest naszym pacjentem.

How can I not be a fan when life is so fucked?
I jak mam nie być kibolem, kiedy życie jest takie popierdolone?

I was just saying that you're not much of a ballet fan.
Ja tylko mówiłem, że nie jesteś zbyt wielką fanką baletu.

You ask any wrestling fan, they've heard about that one.
Każdy fan zapasów o tym słyszał. Półtorej miliona?

My mother is the biggest Elvis fan in the world.
Moja mama jest największym na świecie fanem Elvisa.

That's the same difference between a fan and a soccer player.
To taka sama różnica jak między fanem A piłkarzem.

Although she's not a fan of tuna,but do you know who is?
Chociaż nie jest fanem tuńczyka, to wiesz kto jest?

I wonder if his fan base knows how Jewish he really is.
Ciekawe, czy jego fani wiedzą jak bardzo jest żydowski

What gets me is spending $3.95 for that miserable fan.
Co mnie wkurza, to wydanie $3.95 na wiatrak.

Me and the guys were wondering if you're even a fan anymore.
Ja i kumple zastanawialiśmy się, czy dalej jesteś kibicem.

Margaret here's got a couple of his books. She's a big fan.
Margaret ma kilka jego książek Jest jego wielką fanką.

You can count on me, 'cause I am a huge fan.
Możesz na mnie liczyć, bo jestem twoim wielkim fanem.

I don't know about others, but I'm your huge fan.
Nie wiem jak inni, ale ja jestem twoją fanką.

The fan give the impression that it's a old film.
Wiatrak daje złudzenie, że to stary film.

I may be a fan, but to me Roy's a patient like any other.
Może i jestem fanem, ale dla mnie Roy jest przede wszystkim pacjentem.

Fan out, 20 meters spread. And report what you find.
Rozproszyć się na teren 20 metrów i zdać raport z tego co znajdziecie.

There's one thing we know about your writing: he is an avid fan.
Jest jedna rzecz która wiemy na temat twoich artykułów. Jest ich gorliwym fanem.