Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) sporządzić faksymile; technika telefaksować;

(Noun) faksymile; technika telefaks; reprodukcja, kopia;
facsimile transmission - telefaks, pismo przesłane telefaksem;
facsimile machine - technika telefaks;
facsimile machine - technika telefaks;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C faksymile
kopia, faks

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kopia, reprodukcja, pieczątka z podpisem, faks

Nowoczesny słownik angielsko-polski

facsimile

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

faksymile n

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

faksymile

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s faksymile, dokładna reprodu-kcja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n faksymile
kopia, odpis

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOPIA

PODOBIZNA

ODPIS: SPORZĄDZAĆ ODPIS

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kopia
fax

Wordnet angielsko-polski

(duplicator that transmits the copy by wire or radio)
faks, fax, telefaks, telefax
synonim: facsimile machine
synonim: fax

Słownik internautów

faksymile, kopia
faks

Słownik audio-video Montevideo

dokładna kopia
wzór/reprodukcja podpisu, faksymile

faks, telefaks

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

faks

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

łączn. fax

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
Stopniowo uzyskałem bardzo przyzwoitą podobiznę sokoła maltańskiego.

TED

The Queen looked at the facsimile of the German gospel and said: "Oh, lovely.

www.guardian.co.uk