Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) erzac, ersatz, surogat, środek zastępczy, namiastka;

(Adjective) sztuczny;
ersatz tobacco - erzac tytoniu, namiastka tytoniu;
ersatz coffee - namiastka kawy, erzac kawy;
ersatz fur - sztuczne futro;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

środek zastępczy, namiastka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

surogat

erzac

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAMIASTKA

Wordnet angielsko-polski

(an artificial or inferior substitute or imitation)
erzac, ersatz