Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literatura epitafium; komentarz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n epitafium

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

epitafium

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAGROBEK

Wordnet angielsko-polski

(an inscription on a tombstone or monument in memory of the person buried there)
epitafium, nagrobek

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

archit. epitafium

Słownik religii angielsko-polski

epitafium n

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

epitafium
~, military - epitafium wojskowe
~, soldeier’s - epitafium żołnierskie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The tests could decide whether the official epitaph for the Macondo is written tomorrow or sometime next week, when crews were scheduled to complete two relief wells that officials have described as the last step in permanently securing the BP well.

www.guardian.co.uk

Elvis Presley's memorial in Graceland boasts 18 lines of extravagant praise; Jim Morrison's Paris grave bears a cryptic epitaph in Greek.

www.guardian.co.uk

But what's this? With a start - Jean Hartley did not warn me - I see that Maeve's epitaph consists only of the last line of "An Arundel Tomb".

www.guardian.co.uk

No epitaph is deserved for those who do not keep their promises.
Ci, którzy nie dotrzymują obietnic nie zasługują na żadne epitafia.

And that's a good epitaph for any man.
Epitafium dobre dla każdego.

Rodin wished it to serve as his headstone and epitaph.
Rodin chciał, by służył on za nagrobek i epitafium.

So summer is gone, Leaving no epitaph.
Lato już przeminęło, Tak bez słowa, po prostu.

I'll write your epitaph for you now.
Napiszę dla ciebie epitafium.

I fear it will be your epitaph.
Obawiam się, że tak będzie brzmiało pańskie epitafium:

I wonder what my epitaph will say?
Zastanawiam się co będzie wyryte na moim nagrobku?

With an epitaph on it that nobody gonna bother to read.
Z napisem na nagrobku, którego nikomu się nie będzie chciało czytać.

Do not let the epitaph for Copenhagen be that this was the Age of Stupid.
Oby epitafium dla konferencji w Kopenhadze nie brzmiało, że był to Wiek Głupoty.

Forever and ever sounds like an epitaph.
Na zawsze'- brzmi jak epitafium.

Now is the time to secure your epitaph:
Teraz jest czas, by zabezpieczyć swoje epitafium:

What does my epitaph say?
Co mówi moje epitafium?

Fitting epitaph to Prince Albert, don't you think?
Idealne epitafium dla księcia Alberta, nieprawda?

I've written my own epitaph.
Napisałam moje własne epitafium.

Yeah, that'il make a great epitaph.
Tak, to byłoby świetne na epitafium.

His grave, the campaigns in Flanders and his epitaph, the blood-red moon.'
Jego grób, kampanie we Flandrii i jego epitafium, krwistoczerwony księżyc.

And his epitaph, the blood-red moon.'
I jego epitafium, krwistoczerwony księżyc.

Tombstone and Epitaph
Nagrobek i epitafium: