Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) episkopalny, biskupi;
episcopal ring - pierścień biskupi;
episcopal church - Kościół episkopalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (of bishop) biskupi
(of system) episkopalny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

biskupi (zakres działalności), episkopalny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EPISKOPALNY

BISKUPI

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. episkopalny

Słownik religii angielsko-polski

biskupi adj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Well, excuse me for speaking my mind, ma'am, but do you really think a five-year-old will understand the goings-on of an Episcopal wedding?
Proszę wybaczyć moją śmiałość, ale czy naprawdę uważa pani, że pięciolatek zrozumie obrządek w kościele episkopalnym?

OpenSubtitles

Today, in Milan, the funeral was held of the President of the Turkish Episcopal Conference, Bishop Luigi Padovese, who was murdered in Turkey.
Dziś w Mediolanie odbywa się pogrzeb zamordowanego w Turcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu tego kraju, biskupa Luigiego Padovese.

statmt.org

I should like to welcome Monsignor Jorge Ortiga, Archbishop of Braga, together with the bishops and the Portuguese episcopal delegation accompanying him.
Chciałbym powitać księdza Jorgego Ortigę, arcybiskupa Bragi, wraz z biskupami oraz z towarzyszącą mu delegacją portugalskiego episkopatu.

statmt.org

Since 1994, parishes such as St Saviour which object to women priests have been overseen by "flying bishops" (otherwise known as Provincial episcopal Visitors).

www.guardian.co.uk

Last year, North American traditionalists broke away from the US episcopal church to set up their own network.

www.guardian.co.uk

This year, episcopalians consecrated a non-celibate lesbian to the post of assistant bishop in Los Angeles.

www.guardian.co.uk

The covenant was devised in response to divisions caused by the US episcopal Church's decision to endorse the election of the openly-gay bishop of New Hampshire, Gene Robinson, and it has to be endorsed by all 38 previously autonomous provinces of the communion across the world.

www.guardian.co.uk

Last year, Anglicans in North America broke away from the US episcopal Church and asked for the archbishop of Canterbury, Rowan Williams, to recognise the new entity.

www.guardian.co.uk

This US episcopal Church consecrated a partnered lesbian to the post of assistant bishop in the Los Angeles diocese.

www.guardian.co.uk

Your family, you have strong ties to the Episcopal Diocese, the clergy.
Pańska rodzina ma silne więzi z diecezją biskupią i klerem.

My father is an Episcopal minister, in a one-church-town back in Munnsville, illinois.
Ojciec jest pastorem episkopalnym w dziurze zwanej Munnsville w Illinois.

The New York Episcopal Diocese sent this letter to Grindle.
Biskup diecezji Nowy Jork wysłał ten list do Grindle.

I should like to welcome Monsignor Jorge Ortiga, Archbishop of Braga, together with the bishops and the Portuguese episcopal delegation accompanying him.
Chciałbym powitać księdza Jorgego Ortigę, arcybiskupa Bragi, wraz z biskupami oraz z towarzyszącą mu delegacją portugalskiego episkopatu.

Today, in Milan, the funeral was held of the President of the Turkish Episcopal Conference, Bishop Luigi Padovese, who was murdered in Turkey.
Dziś w Mediolanie odbywa się pogrzeb zamordowanego w Turcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu tego kraju, biskupa Luigiego Padovese.