Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) czarująca osoba; czarodziejka/czarodziej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (wizard) czarodziej

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

czarodziej

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZAROWNIK

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

the captain of fifty, and the honorable man, and the counsellor, and the expert artificer, and the skilful enchanter.
Rotmistrza nad pięćdziesiąt, a męża poważnego, i radcę, i mądrego rzemieślnika, i krasomówcę.

Jesus Army

There shall not be found with thee any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, one that useth divination, one that practiseth augury, or an enchanter, or a sorcerer,
Niech się między wami nie znajduje, któryby przewodził syna swego, albo córkę swoję przez ogień; także wieszczek, guślarz, i wróżek, i czarownik.

Jesus Army

The First Enchanter sent me to investigate suspicious Blood Mage activities.
Pierwszy Zaklinacz wysłał mnie by zbadać wzmożoną aktywność podejrzanej grupy Magów Krwi.