Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny stanowisko, umiejscowienie, pozycja, ulokowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(location) umiejscowienie.
2.
C (mil) stanowisko

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

umiejscowienie, (wojsk.) stanowisko ogniowe

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s umiejscowienie
artillery ~ stanowisko artyleryjskie
gun ~ okop z ukryciem dla działa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GODNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (military installation consisting of a prepared position for siting a weapon)
punkt ogniowy, stanowisko ogniowe


2. (the act of putting something in a certain place)
umieszczanie: : synonim: placement
synonim: location
synonim: locating
synonim: position
synonim: positioning

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

umieszczanie~, landfill waste deponowanie odpadów na składowisku~, waste umieszczanie odpadów, składowanie odpadów

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Stanowisko