Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Ebro;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Ebro

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Running from these heights are several major rivers such as the Ebro, the Duero, the Tagus and the Guadalquivir.
Z tych gór wypływa klika dużych rzek, takich jak Ebro, Duero, Tag i Gwadalkiwir.

europa.eu