Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) komoda, toaletka; kredens, komoda; narzędzie do obróbki; garderobiany/garderobiana w teatrze; pielęgniarka, asystentka chirurga;
smart dresser - ubierający się schludnie;
scruffy dresser - ubierający się niechlujnie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(chooser of clothes etc.) garderobiany.
2.
she is a good ~ dobrze się ubiera

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kredens, garderobiana (w teatrze), pielęgniarka, asystentka chirurga, (US) toaletka
smart/scuffy ~ (pot.) ~modnie ubierający się

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'dres@n Kredens The maid began to take plates and glasses off the dresser (Służąca zaczęła wyjmować talerze i szklanki z kredensu) - John Mortimer (1988)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

stażysta nakładający opatrunki (w W. Brytanii)

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

w W. Brytanii stażysta nakładający opatrunki

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'dres@rn Komoda na ubrania (zwykle z lustrem);toaletka The master bedroom holds a dresser, a few framed photos, and a mattress (W głównej sypialni jest komoda, kilka oprawionych fotografii, i materac) - Time (1982) I combed through my dresser and closets, checking for anything he might have left or taken (Przeczesałam komodę i schowek, sprawdzając wszystko, co mógł zostawić bądź zabrać) - Cosmopolitan (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kredens
am. komoda (z lustrem)
teatr garderobiany

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KREDENS

PIELĘGNIARZ

SERWANTKA

KILOF

MŁOT

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

komoda
ktoś ubiera się schludnie

Wordnet angielsko-polski


1. (furniture with drawers for keeping clothes)
komoda
synonim: chest of drawers
synonim: chest
synonim: bureau

2. (low table with mirror or mirrors where one sits while dressing or applying makeup)
toaletka, gotowalnia, toaleta: : synonim: dressing table
synonim: vanity
synonim: toilet table

3. (a wardrobe assistant for an actor)
garderobiany: : synonim: actor's assistant

Słownik audio-video Montevideo

garderobiany [a]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

komoda

toaletka

Słownik techniczny angielsko-polski

1. spodek kowalski
2. obciągacz m
3. młotek miękki blacharski
4. duży kilof górniczy
5. klejarka f
6. kredens kuchenny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Look, you're a semi-charming guy and a snappy dresser.
Posłuchaj, jesteś kiepsko ubranym średnio czarującym gościem.

OpenSubtitles

And strangers shall stand and feed your flocks, and foreigners shall be your plowmen and your vine-dressers.
Bo się stawią cudzoziemcy, a paść będą stada wasze, a synowie cudzoziemców oraczami waszymi i winiarzami waszymi będą.

Jesus Army

To own the hearth, the stool and all! The dresser filled with shining delph, The pile of turf against the wall!'.
Brzmiały one następująco: "Marzy mi się mały domek, / Palenisko, przy nim zydel / Komoda lśniąca pościelą, / Złożona przy ścianie podpałka”.

statmt.org

Then answered Amos, and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son; but I was a herdsman, and a dresser of sycomore-trees:
Tedy odpowiedział i rzekł do Amazyjasza: Nie byłem ja prorokiem, nawet ani synem prorockim; alem był skotarzem, a zbierałem figi leśne.

Jesus Army

For years I avoided the subject because I couldn't find the right word: cross-dresser sounded too innocuous (like writing to say I'd taken up the ukulele), transvestite too sexual, and transgender too vague - it would invite further questions rather than clarify who I was.

www.guardian.co.uk

The hairdresser was appalled - I said to him, 'if you don't do my hair right, you'll be doing my mother's by tonight'.

www.guardian.co.uk

"It seems Fairtrade has caught the imagination of everybody," says Jasmin Gupta, a hairdresser and chair of the Stevenage Fairtrade Group.

www.guardian.co.uk

"Thousands of people have been touched," says her father, Pastor Adauto Santos, 44, a former hairdresser and car thief who runs what is one of Rio de Janeiro's most talked-about churches and believes his daughter can cure ailments from cancer to Aids and TB.

www.guardian.co.uk

That book I was telling you about, it's on my dresser.
Tak? Książka, o której mówiłem jest w mojej komodzie.

But still not seen what is inside the dresser.
Ale nie widziałaś co jest w biurku.

My first day here, I looked in your dresser.
Pierwszego dnia tutaj, zajrzałam do twojej komody.

Yeah, there's a million dollars in casino money underneath my dresser.
Jasne, pod komodą jest milion dolarów który wygrałam w kasynie.

I got my finger caught in a dresser drawer and it really hurt.
Przytrząsnąłem sobie palec w szufladzie kredensu i to naprawdę bolało.

I found this over there, bottom of a dresser.
Znalazłem to tam, na dole kredensu.

I'd sleep in the dresser too if I had six brothers to sleep with.
Ja też bym wolał spać w kredensie, niż w łóżku z sześcioma braćmi.

But when they closed our theatre, they arrested my dresser.
Ale kiedy zamykali teatr, aresztowali mojego garderobianego.

Do you want to start with the dresser?
Chcesz zacząć od komody?

My grandfather was a dresser for a famous actor.
Mój dziadek szył kostiumy dla słynnego aktora.

There's a laptop set up on the dresser upstairs.
Na górze, na komodzie stoi laptop.

I left a few things in the dresser.
Zostawiłem w komodzie trochę rzeczy.

I have some clothes for you on the dresser so you'il be alright.
Mam dla ciebie trochę ciuchów, więc się nie martw.

I found $5000 in cash under a dresser.
Znalazłam 5.000 dolarów w gotówce pod komodą.

See, the drawer actually goes in my dresser.
Ta szuflada jest od mojej komody.

Had a bureau dresser down there and everything.
Miał tam kredens i całą resztę.

It would be wonderful to release her dresser.
Byłoby cudownie wypuścić jej garderobianego.

These children gotta have their own bed, dresser.
Dzieci muszą mieć łóżka, szafy.

They're under the religious statue on my dresser.
Są pod tą religijną figurką na kredensie.

Check next to the stuffed panda on the dresser.
Sprawdź więc w wypchanej pandzie w komodzie.

Only, don't leave money on my dresser, please.
Tylko nie kładź pieniędzy na moim biurku, proszę.

Why don't they get me a dresser?
Dlaczego nie dadzą mi garderobianego?

You're sure not much of a dresser.
Jesteś pewien, że nie przesadziłeś z tymi ciuszkami?

Can you please put my dresser back?
Możesz oddać mi kredens z powrotem?

Just leave the money on the dresser.
Zostaw pieniądze na komodzie.

You got your own bed and your dresser.
Masz swoje łóżko i toaletkę.

One is from Tae-jon her mom's a hair dresser
Jedna jest z Tae-jon, jej matka jest fryzjerką.

Oh, put the cash on the dresser.
Oh, połóż pieniądze na kredensie.

Sophie's tea, from the tin on her dresser.
Tej z puszki na komodzie.

She left her gun on the dresser.
Zostawiła pistolet na kredensie.

Heshe thought that it was amusing but it is enough dresser.
Myślał, że będzie zabawnie. Właściwie to uważam, że jest naprawdę wygodna.

Everything you need, you'il find in the dresser.
Potrzebne rzeczy znajdziecie w komodzie.

It's just sitting there in your dresser.
Tylko siedziałam tam, a w twojej szafce.

I must have bumped into the dresser on my way to the bathroom....
Musiałem uderzyć w szafkę w drodze do łazienki....

Your yellow dresser doesn't fit in here.
Twoja żółta komoda nie pasuje tutaj.

He was a better dresser than Churchill.
Ubierał się lepiej niż Churchill.

Behind my dresser, there are some magazines called
Za moim kredensem, jest kilka magazynów o nazwie

You just lost your new dresser drawer.
Właśnie straciłaś swoją szufladę w komodzie.

And he's really nice and smart and he's a great dresser.
Nasz pracuje z Chandler'em i jest naprawdę miły... mądry i świetnie się ubiera.

You better find a new dresser.
Proszę lepiej znaleźć innego garderobianego.

You left this on the dresser.
Zostawiłaś to na kredensie.

They should be on the dresser.
Powinny być na komodzie.

Ale left a poem on my dresser.
Ale zostawił wiersz na mojej szafce.

In the bedroom, on the dresser.
Na kredensie w sypialni.

Then one day, boom, the empty dresser.
Po czym jednego dnia, bum pusta szafa.

Oh. Top drawer in the dresser.
Górna szuflada w komodzie.

I'm going to paint your dresser.
Mam zamiar pomalować twoją komodę.

Your first crib was a dresser drawer.
Twoim pierwszym łóżeczkiem była szuflada w kredensie.

Well, you're a modest dresser, as always.
Jak zawsze ubierasz się bardzo skromnie...