Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (za)fałszować, (s)preparować; dodawać / dodać narkotyku, dosypać trucizny; medycyna przystosowywać, przystosować; prowadzić praktykę lekarską, leczyć; medycyna (wy)sterylizować; majstrować, manipulować; (po)radzić się lekarza w jakiejś sprawie;

(Noun) lekarz, lekarka, doktor; doktor; uczony; spec, fachowiec; kucharz; sztuczna mucha; technika nóż zgarniający; technika urządzenie do łatania powłok galwanicznych;
doctor of science - (Noun) doktor nauk ścisłych;
just what the doctor ordered - dokładnie to, czego potrzebujesz;
doctor habilitated - (Noun) nauka doktor habilitowany;
under the doctor - pod opieką lekarza;
doctor’s note - (Noun) zwolnienie lekarskie;
doctor of letters - doktor filologii;
doctor’s office - (Noun) gabinet lekarski; klinika; gabinet dentystyczny;
doctor’s orders - zalecenie lekarza;
you’re the doctor. - [object Object];
doctor of divinity - doktor teologii;
doctor of veterinary medicine - (Noun) doktor weterynarii;
doctor’s degree - (Noun) doktorat; stopień (naukowy) doktora;
call the doctor - wezwać do kogoś lekarza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(acad) doktor.
2.
(of medicine) lekarz
woman ~ lekarka.vt (falsify) fałszować, fabrykować
to ~ sb's drink with poison dosypywać komuś trucizny do napoju

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

doktor, lekarz
majstrować, manipulować, zatruwać, kastrować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

lekarka

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'dÁkt@v Sterylizować
kastrować (zwierzę) Jinx had to be doctored (Jinxa trzeba było wykastrować) - Student University of Leeds (1999)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

lekarz m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

doktor m, lekarz m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s doktor

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'dAkt@rn Dentysta The doctor pulled out my tooth (Dentysta wyrwał mi ząb) - Student University of Alabama (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOKTOR

LEKARZ

PROMOWAĆ

LECZYĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N doktor
N lekarz
V manipulować
V zatruwać
V poradnia lekarska

Wordnet angielsko-polski


1. (children take the roles of physician or patient or nurse and pretend they are at the physician's office
"the children explored each other's bodies by playing the game of doctor")
zabawa w doktora


2. (a person who holds Ph.D. degree (or the equivalent) from an academic institution
"she is a doctor of philosophy in physics")
doktor: : synonim: Dr.

3. (a licensed medical practitioner
"I felt so bad I went to see my doctor")
lekarz, doktor, lek., konsyliarz: : synonim: doc
synonim: physician
synonim: MD
synonim: Dr.
synonim: medico

Słownik internautów

doktor (stopień naukowy)
lekarz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

doktor
lekarz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fałszować

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lekarz
~, army - lekarz wojskowy
~, chief - lekarz naczelny
~, ship's - lekarz okrętowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. skrobark m, nóż zgarniający, zgarniacz m
2. anoda do miejscowego nakładania metalu
3. doktor m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Doctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Podstawowym źródłem informacji o produktach leczniczych muszą pozostać lekarze.

statmt.org

You know, I know very well, as a cancer doctor, I can't treat advanced cancer.
Wiecie, jako onkolog dobrze wiem, że nie potrafię wyleczyć zaawansowanego raka.

TED

Gosling said that his partner had been in "terrible pain" when a doctor told him there was nothing more that could be done.

www.guardian.co.uk

He said that he asked the doctor to leave them alone and then "I picked up the pillow and smothered him until he was dead".

www.guardian.co.uk

But Ubani, though now barred from working as doctor in the UK is still practising in Germany.

www.guardian.co.uk

Only last week, a regional doctors' chamber in Germany was allowed to investigate his fitness to practise there.

www.guardian.co.uk

Tony Blair's former spin doctor may not, by his own admission, be an authority on sex and literature, but the subject is on his mind this weekend.

www.guardian.co.uk

The right note, some say, is the solemn air of a doctor warning of immediate pain but confident the operation will bring a cure.

www.guardian.co.uk

As a doctor, I consider this step to be very important.
Jako lekarz uważam ten krok za bardzo istotny.

A close relationship between doctor and patient is not enough.
Nie wystarczy jedynie ścisły związek między lekarzem i pacjentem.

When do you think maybe he should be taken to a doctor?
A kiedy trzeba go zabrać go do Iekarza?

Be a good boy and do as the doctor says!
Bądź dobrym chłopcem i rób to, co mówi pani doktor!

Being the new doctor at a hospital can be difficult.
Bycie nowym doktorem w szpitalu moze byc trudne.

I want to say something to you as your family doctor.
Chcę ci coś powiedzieć jak twój rodzinny lekarz.

What took you guys so long at the heart doctor's?
Co wam tak długo zeszło u doktora?

Doctor, we have a dead man who wants to go home.
Doktorze, w kostnicy mamy ciało, które chce iść do domu.

How long did the Doctor say we'd last without treatment?
Doktor mówił, ile wytrzymamy bez leczenia?

Call back and ask to speak to the real doctor.
Dzwoń ponownie i proś prawdziwego lekarza.

How many of you have had a house call from a doctor?
Ile z was dzwoniło z domu po lekarza? Nie!

We are going to America to find a real doctor.
Jestem uzdrowicielką. Jedziemy do Ameryki, aby znaleźć prawdziwego lekarza.

He's an old family friend and a very fine doctor.
Jest starym przyjacielem rodziny i bardzo dobrym lekarzem.

When was the last time he took you to see a doctor?
Kiedy ostatnio zabrał cię do lekarza?

When was the last time you've taken her to the doctor?
Kiedy ostatnio z nią byłyście u lekarza?

The doctor said you'd only be off your feet two days.
Lekarz mówił, że nie będziesz chodził tylko przez dwa dni.

The doctor's here and I want you to see him.
Lekarz tu jest i chcę, żebyś się z nim zobaczył.

I got a doctor friend might be able to help you.
Mam znajomego lekarza, który będzie ci w stanie pomóc.

Maybe you should stay here and wait for the doctor.
Może powinieneś zostać. Poczekać na lekarza. Zabiorę mamę.

My doctor said I have 20 more years to go!
Mój doktor powiedział, że zostało mi 20 lat do odejścia!

I think he wants him to go to doctor college or something.
Myślę, że on chce żeby Mike poszedł do akademii medycznej czy coś takiego.

They shouldn't even be able to put Doctor in their name.
Nie powinni nawet umieszczać tytułu doktora, przed ich nazwiskiem.

Don't stuff her up to the big city doctor thing!
Nie rzeczy jej do big thing lekarz miasta!

If you don't believe me take her to another doctor.
Nie wierzysz mi... idźcie do innego lekarza.

We'll wait and see what the doctor has to say.
Poczekamy na doktora i zobaczymy, co powie.

We'll wait for a doctor and see what he says.
Poczekamy na doktora i zobaczymy, co powie.

Let me see if I can just get the doctor.
Pozwól mi zobaczyć, czy mogę po prostu o lekarza.

A week ago, the doctor said he was getting better.
Tydzień temu lekarz powiedział, że mu się poprawia.

Get a doctor to take a good look at you.
Znajdź lekarza, który się tobą dobrze zajmie.

Sometimes you need more than two eyes to see, doctor.
Żeby widzieć, czasem trzeba czegoś więcej niż oczu, doktorze.

Even so, you should bring him to the doctor in the morning.
Ale mimo to, powinnaś go wziąć do lekarza z rana.

But I am not going to go with my doctor.
Ale nie zamierzam iść z moim lekarzem.

Did you talk to the doctor about what happened? No.
Czy rozmawiales z doktorem o tym, co sie stalo?

Doctor, why are you taking me away from my wife?
Doktorze, czemu zabieracie mnie od mojej żony?

Doctor, then how many patients live in the south area?
Doktorze, ile zatem pacjentów przebywa w strefie południowej?

Doctor, we just want the same care you give your own people.
Doktorze, my chcemy tylko takiej samej opieki, jaką wy dajecie swoim ludziom.

The doctor said I have to take care of my health.
Doktor powiedział, że muszę uważać na zdrowie.

The doctor says so and he knows what he's talking about.
Doktor tak powiedział, a on się na tym zna.

How do I tell someone he shouldn't be a doctor?
Jak mam komuś powiedzieć że nie powinien być lekarzem?

The doctor said so many things, I have to clear my mind.
Lekarz powiedział, tak dużo rzeczy, mam mętlik w głowie.

Doctor said I should have been dead in 20 minutes.
Lekarz powiedział, że powinienem był umrzeć w ciągu 20 minut.

Maybe she doesn't have the money to see another doctor.
Może nie ma pieniędzy żeby pójść do innego lekarza.

I thought you wanted to be a doctor, like me.
Myślałem, że chcesz być doktorem, jak ja.

Not if I can get you to a better doctor.
Nie, jeśli mogę znaleźć ci lepszego lekarza.

We need the money so I can see a doctor.
Potrzebuję pieniędzy, żeby widzieć się z lekarzem.

A year ago, a doctor gave me six months to live.
Rok temu lekarz dał mi sześć miesięcy życia.

I'll get the money and take you to the doctor.
Zdobędę pieniądze i zabiorę cię do lekarza.

But as your doctor, I can't support you making any other decision.
Ale jako twój lekarz nie mogę poprzeć innej decyzji.

And now one of our staff is dead. I understand, doctor.
A teraz jeden z naszych pracowników nie żyje. rozumiem, panie doktorze

But what makes you so sure this guy's a doctor?
Co cię utrzymuje w przekonaniu, że to lekarz?