Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) różnoraki, rozmaity;
divers of them - niektórzy, niektóre z nich;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(przest.) rozmaity, różnorodny, odmienny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozmaity

różnoraki

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEDEN: NIE JEDEN

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And when I was researching pearl divers, I found the world of free-diving.
I kiedy badałem świat poławiaczy pereł, odkryłem świat freedivingu.

TED

This is an image of high school students, scuba divers that we worked with on our team.
Można powiedzieć, nowy sposób na życie, nowy stosunek do wody.

TED

The divers, the Navy divers in the water, who recovered her body...... and that of Professor Sloane.
Nurkowie, Nurkowie z marynarki w wodzie, którzy wydostali jej ciało...... i ten Profesor Sloane.

OpenSubtitles

Scuba divers can't get there, submarines go right on past it.
Nurkowie nie mogą tam dotrzeć, a batyskafy szybko ją mijają.

TED

For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.
Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami.

Jesus Army

An international team of scientists was interviewing witnesses, studying the environment and gathering data from local divers to understand the shark's behaviour.

www.guardian.co.uk

It quickly spread throughout the Coral Triangle, a bio-region that spans six south-east Asian countries and is home to the planet's greatest diversity of marine species, including 76% of all known corals.

www.guardian.co.uk

divers use plastic bottles to puff poisonous clouds at target species, stunning them and damaging the coral habitat.

www.guardian.co.uk

[Nonetheless] they kept asking me questions about it and showing me pictures from military manuals about scuba divers carrying mines.

www.guardian.co.uk

The anniversary was marked by a tea party (inspired by the deckhouse built on board as a shelter for the divers and dubbed Das Teehaus by the German members of the team).

www.guardian.co.uk

We gotta find out what happened to those two divers.
Musimy się dowiedzieć, co się stało nurkom.

He wants to have 2 divers in the water!
Chce mieć 2 nurków w wodzie !

See the divers' rebreathers But if something goes wrong, we need backup.
Ale jeśli coś pójdzie nie tak potrzebujemy rezerwacji

Pét'a said that pearl divers can stay under water for 15 minutes.
Pétďa mówił, że zbieracze pereł mogą wytrzymać pod wodą nawet 15 minut.

But we asked the free divers... and they all insist that the competition continue.
Pytaliśmy nurków... ale oni wszyscy nalegali żeby próbować dalej.

Chief, start the project time on all divers.
Szefie. Zacznijcie odliczać czas dla każdego nurka.

To me, the divers look like astronauts floating in space
Dla mnie nurkowie wyglądają jak astronauci unoszący się w kosmosie.

Pearl divers getting caught in a giant clam and all that stuff.
Pearl nurkowie zostający schwycony w olbrzymim mięczaku i cały tej rzeczy.

Babelthuap is the dream island for scuba divers all over the world.
Babelthuap to wyśniona wyspa dla nurków z całego świata.

Three quarters of you standing here today... will fail to become Navy divers.
Trzy czwarte z was tu obecnych... Nie zostanie nurkami Navy.

This is what many divers would consider paradise.
Wielu nurków uznałoby to za raj.

We need divers to enter the sub and search for survivors... if any.
Chcemy, żeby nurkowie weszli do łodzi i szukali ocalałych...jeśli są.

He's one of the best divers in Cali.
Jest jednym z najlepszych nurków w Cali.

Divers getting killed by an unknown propeller, an unknown boat.
Nurkowie zostali zabici przez nieznaną śrubę napędową, nieznanej łodzi.

Divers, square yourselves away and approach the rail.
Nurkowie! W całym ekwipunku podejdźcie do poręczy!

It's down too deep to send divers.
Jest zbyt głęboko, by wykorzystać nurków.

Anything new on those two divers?
Coś nowego o tych twóch ?

There's a reason sky divers pack two parachutes.
Istnieje powód dla którego spadochroniarze pakują dwa spadochrony.

The divers are in the water.
Nurkowie są już w wodzie.

He was taken by these divers.
Został zabrany przez tych nurków.

Same principle as lead weights for divers.
Taka sama zasada jak w ołowianych ciężarkach dla nurków.

Divers located Alice's body at approximately 9:25 p.m.
Nurkowie zlokalizowali ciało następnego dnia o godzinie 21:25.

They have scuba divers, so they just sweep.
Mają nurków, więc je sprzątną.

Divers are Iooking for the body.
Nurkowie szukają ciała.

Get me the local divers.
Przyślijcie mi tu lokalnych nurków.

Like for deep sea divers.
Takie jak dla nurków głębinowych.

Deploy the divers beneath the city.
Trzymaj wszystkich nurków pod miastem.

It´s one of his divers.
To jeden z jego nurków.

If he's really drowned, we'il need divers.
Jeśli naprawdę utonął, trzeba będzie ściągnąć nurków.

Any of you certified deep-sea divers?
Ktoś z was ma licencję nurka?

Send our divers down to the Devonshire
Wyślij naszych nurków na dół do Devonshire.

Lve been reading about Olympic divers.
Czytałem kiedyś o pływakach olimpijskich.

Those are rescue divers... pounding on the hull.
Płetwonurkowie, którzy chcą nas uratować uderzają w kadłub.

It's from the missing divers' camera.
To jest z tego znalezionego aparatu.

With Navy divers?
With nurkowie Navy?.