Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zwichnięcie, przemieszczanie; geologia zaburzenie, przesunięcie; destabilizacja, zakłócenie, dezorganizacja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C zwichnięcie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przemieszczenie, zmiana porządku, dyslokacja

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s prze-sunięcie, przemieszczenie
zburzenie
zwichnięcie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przesunięcie, przemieszczenie
zwichnięcie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZWICHNIĘCIE

DYSLOKACJA

BURZENIE

WYBICIE

Wordnet angielsko-polski

(a displacement of a part (especially a bone) from its normal position (as in the shoulder or the vertebral column) )
zwichnięcie, zwichnięcie stawu

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. zwichnięcie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zwichnąć

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przemieszczenie; dyslokacja; med. zwichnięcie
~ of industry - dyslokacja przemysłu
~ of military forces - dyslokacja sił wojskowych
~ of troops - dyslokacja wojsk

Słownik techniczny angielsko-polski

1. przemieszczenie n
2. zaburzenie n, dyslokacja f
3. dyslokacja f, defekt liniowy
4. zwichnięcie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's a dislocation between what you see and what you hear.
Jest to dyslokacja pomiędzy tym, co widzimy i słyszymy.

TED

With the march of climate change and the dislocation of water cycles that that promotes, it will not be possible to completely fend off even fiercer storms in the future.
Wraz ze zmianą klimatu i przemieszczaniem się cyklów wodnych nie będzie możliwości całkowicie wyeliminować nawet gwałtowniejszych nawałnic w przyszłości.

statmt.org

He does, though, love those initial moments when one is in a new place, that "too short space of time when your eyes are keenly and profoundly open" - such as when he and Hugh moved to Tokyo for a few months to help him give up smoking (the dislocation of the move did help him break the habit, although trying to learn Japanese nearly drove him back to it).

www.guardian.co.uk

"It's a dislocation and a fracture and he's going to be out for a long time.

www.guardian.co.uk

It is a picture of transition, and a disturbing one: it speaks dislocation and a sense of foreboding.

www.guardian.co.uk

This dislocation is particularly acute because his candidacy - rooted in the promise of change - endowed his presidency with expectations of transformation both symbolic and substantial that no individual could possibly meet.

www.guardian.co.uk

It's a dislocation between what you see and what youhear.
Jest to dyslokacja pomiędzy tym, co widzimy isłyszymy.

Our ionosphere has to survive until to dislocation.
Nasza jonosfera musi przetrwać aż do przemieszczenia.

He's got an inferior shoulder dislocation and fractures.
Ma paskudne przemieszczenie barku i dodatkowe złamania.

With the march of climate change and the dislocation of water cycles that that promotes, it will not be possible to completely fend off even fiercer storms in the future.
Wraz ze zmianą klimatu i przemieszczaniem się cyklów wodnych nie będzie możliwości całkowicie wyeliminować nawet gwałtowniejszych nawałnic w przyszłości.