Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zaprzeczenie, rezygnacja; wyrzeczenie; prawniczy oficjalne sprostowanie, dementi; prawniczy zrzeczenie się odpowiedzialności; prawniczy zrzeczenie się pretensji;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C zaprzeczenie, dementi
to issue a ~ składać dementi
zrzekanie się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wyparcie się, oświadczenie o wyparciu się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

zrezygnowanie

wyłączenie odpowiedzialności

oficjalne sprostowanie

dementi

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. zrzeczenie się
2. dementito issue a ~ wydać dementi

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n zrzeczenie się disclaimer of inheritance zrzeczenie się dziedziczenia disclaimer of opinion odmowa wydania opinii (przez biegłego rewidenta) disclaimer of responsibility odrzucenie odpowiedzialności

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

rezygnacja f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zaprzeczenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zrzeczenie się (praw, własności, odpowiedzialności)
disclaimer of inheritance: zrzeczenie się dziedziczenia
disclaimer of liability: odrzucenie odpowiedzialności

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zaprzeczenie

zastrzeżenie

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski


1. rezygnacja
2. sprostowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nathan Myhrvold: Okay, so our legal department prepared a disclaimer, and here it is.
OK, nasz dział prawny przygotował ostrzeżenie. ~~~ Oto i ono.

TED

Every member signs a detailed disclaimer absolving us
Każdy członek podpisuje dokument zwalniający nas