Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

deionization, (GB t.) deionisation

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

chem. deionization

Słownik techniczny polsko-angielski

f deionization