Słownik terminologii prawniczej polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

distant, remote
daleki krewny: distant relation (relative) , distantly related, remote kinsmandaleki stopień (np. pokrewieństwa) : remoteness

Wordnet polsko-angielski


1. (located at a great distance in time or space or degree
"we come from a far country"
"far corners of the earth"
"the far future"
"a far journey"
"the far side of the road"
"far from the truth"
"far in the future")
far
synonim: odległy
synonim: oddalony

2. (separate or apart in time
"distant events"
"the remote past or future")
distant, remote, removed: :

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(daleko usytuowany) distant, far, far-away, remote
(zasięg) long
(poet.) deep
(bardzo różniący się) a far cry from
~kiego zasięgu (samolot) long-haul, long-range
Daleki Wschód Far East

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(oddalony) distant
remote
Daleki Wschód the Far East
~a podróż long voyage
o ~im zasięgu long-range.
2.
(o pokrewieństwie) distant

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

adj.
1. remote
2. far
3. long-distance

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

far adj

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DISTANT

FARAWAY

FAR

LONG

REMOTE

STRANGE

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj far, far-off, distant, remote

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

adj. far
distant
remote
far-off
far-away

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

far-away

far-off

Nowoczesny słownik polsko-angielski

removed