Słownik polsko-angielski

roof
~ betonowy - concrete roof
~ blaszany - metal-sheet roof
~ dachówkowy - tile-covered roof
~ drewniany - wooden roof

Wordnet polsko-angielski


1. (a protective covering that covers or forms the top of a building)
roof
synonim: zadaszenie
synonim: przykrycie

2. (protective covering on top of a motor vehicle)
roof: :

3. (where you live at a particular time
"deliver the package to my home"
"he doesn't have a home to go to"
"your place or mine?")
home, place: : synonim: dom
synonim: dach nad głową
synonim: własny kąt
synonim: kąt
synonim: lokum
synonim: chata
synonim: chałupa

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

roof
~ czterospadkowy hip roof
~ domu housetop
~ dwuspadkowy gable roof
~ jednospadkowy shed roof
~ mansardowy mansard (roof)
okap ~chu eaves
otwierany/przesuwany ~ w samochodzie sunroof

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C roof: zostać bez ~u nad głową to be left without a roof over one's head

Słownik architektury polsko-angielski

(m) roo

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m roof

Słownik nieruchomości polsko-angielski

roo

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

bud., archit. roof

[ [beczkowy] ] barrel roof

Słownik techniczny polsko-angielski

m roof

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

roof

rooftop

Nowoczesny słownik polsko-angielski

housetop

awning