Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny kirasjer;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kirasjer

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PANCERNIK

PANCERNY

Wordnet angielsko-polski

(a cavalryman equipped with a cuirass)
kirasjer

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist.wojsk. kirasjer