Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szydełkowanie; robótka szydełkowa; dzianina szydełkowa;

(Verb) (wy)szydełkować, (z)robić szydełkiem;
crocheted shawl - szydełkowy szal;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U szydełkowanie, robota szydełkowa. vt/vi szydełkować. ~ cpd ~-hook n szydełko

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szydełkowanie
szydełkować

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Haczyk

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n szydełkowanie
vt vi szydełkować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROBOTA SZYDEŁKOWA

DZIERGAĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

robota

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

As it were, we have this ever-evolving, crochet taxonomic tree of life.
Otrzymujemy jakby ciągłą ewolucję taksonomii tego szydełkowanego drzewa życia.

TED

In spite of my "girly man" hat, crocheted from plastic shopping bags, they shook my hand.
Pomimo mojego babskiego kapelusika ze sklepowych reklamówek uścisnęli mi dłoń.

TED

So in 2007 we had an exhibition, a small exhibition of this crochet reef.
Więc w 2007 mieliśmy wystawę, małą wystawę tej szydełkowanej rafy.

TED

And so, too, we've discovered that there is an infinite taxonomy of crochet hyperbolic creatures.
My też odkryliśmy, że istnieje nieskończona taksonomia szydełkowych stworzeń hiperbolicznych.

TED

It's covered with a crocheted netting that is embedded with mushroom spores.
Pokryty jest dzierganą siatką, obsianą zarodnikami grzybów.

TED

They brought in a small blue enamel plate with a silver crochet hook on it, with a cotton reel with white thread.

www.guardian.co.uk

' He held my penis very firmly, and he pushed the crochet hook inside, and then he twisted it.

www.guardian.co.uk

"I looked down at my penis and saw the crochet hook was still inside it.

www.guardian.co.uk

Maybe next time she'il crochet you a set of balls.
Może następnym razem przyfastryguje ci jaja, co?

Well, I didn't teach it to you so you could crochet.
Nie uczyłam cię tego, więc możesz nawet szydełkować.

You gonna crochet that and send it to her mother?
Wyhaftujesz ten tekst i poślesz go jej matce?

Did your mom crochet that on a pillow?
Mama ci to wyszydełkowała na poduszce?

Ahhh, another example Do you think a credible hunter of dragons like to crochet?
Inny przykład, czy myślisz, że jesteś wiarygodnym łowcą smoków, co lubi dziergać?

Dear woman, I just sell them, I don't crochet them.
Dobra kobieto. Ja je sprzedaję, a nie robię ich na szydełku.

We're teaching him to crochet.
Uczymy go robić na szydełku.

But she went into crochet overdrive.
Ale zaczęła szydełkować na najwyższych obrotach.

you have taken much in doing crochet?
Dużo bierzesz za szydełkowanie?