Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dworzanin/dworka, sługus(ka); lizus(ka), pochlebca, adorator(ka);

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C dworzanin

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dworzanin

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dworzanin

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DWORAK

POCHLEBCA

ADORATOR

Wordnet angielsko-polski

(an attendant at the court of a sovereign)
dworzanin, dworak

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

dworak
dworzanin

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In order to pull glamour off, you need this Renaissance quality of sprezzatura, which is a term coined by Castiglione in his book, "The Book Of The Courtier."
By uzyskać glamour, konieczna jest owa renesansowa cecha określana jako "sprezzatura" – termin ukuty przez Castiglionego w jego książce "Księga dworzanina."

TED

She managed the odd spasm of animation and a graceful wave to her courtiers, but whether she really enjoyed it is doubtful: though patron of the club, her infrequent visits to Wimbledon do not suggest love.

www.guardian.co.uk

She had a halo, her own courtiers, and was taking up an enormous space beside a mosaic of Christ.

www.guardian.co.uk

No 10 has grown into a new royal court, complete with courtiers and factions.

www.guardian.co.uk

I'm no courtier. Never have been.
Nie jestem dworzaninem i nigdy nim nie byłem.

Be as ourself in Denmark. Our chiefest courtier, cousin, and our son.
Pozostań w Danii jako najmilszy dworzanin, krewny i syn nasz!