Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zapędzać do zagrody, ustawiać w tabor; złapać, zebrać, otoczyć, zagonić, zaganiać; trzymać w zagrodzie;

(Noun) zagroda; historia tabor obronny; korral, dziedziniec;
corral dust - bzdury, przesada, pierdoły;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (enclosure) zagroda.vt (drive together) zaganiać

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zagroda
trzymać w zagrodzie

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

k@'r{ln Zagroda (zwłaszcza dla koni lub bydła)
korral There was no cattle in the corral (W zagrodzie nie było bydła) - Student University of Tennessee (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zagroda (dla bydła)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAGRODA DLA BYDŁA

DZIEDZINIEC [AM.]

ZAGNAĆ DO ZAGRODY

Wordnet angielsko-polski

(a pen for cattle)
korral, corral
synonim: cow pen
synonim: cattle pen

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zagroda

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist. obóz obronny; tabor

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It spreads out to be really thin, so you have a hard time corralling it.
Rozlewa się, tworząc cienką warstwę, więc bardzo ciężko ją zgarnąć.

TED

Takes somebody pretty strong to corral the two of them.
Potrzeba kogoś silnego, żeby otoczyć ich dwóch.

I must ask that you allow them to look in your corral.
Muszę prosić, byś im pozwolił rozejrzeć się w twojej zagrodzie dla koni.

Kyle needs a little help to be driven to the corral.
Kyle potrzebuje trochę pomocy, żeby wrócić do zagrody.

The last thing we need isfor this place to turn into the ok corral.
Mówiłem ci już, że ostatnią rzeczą, której potrzebujemy jest zamiana tego miejsca w strzelnicę.

I'll need a corral. A one without corners so he won't feel confined.
Będę potrzebował zagrody. Taką bez rogów, żeby nie czuł się zamknięty.

Please file into the corral in an orderly manner! Wait!
Please ułóż dokumenty do zagrody w uporządkowanym sposobie!

They don't even attempt to corral the oil where it is mostconcentrated.
Nawet nie próbuje się otoczyć ropy, tam gdzie jest jejnajwięcej.

I got 500 head of prime cattle penned up at the corral.
Mam w zagrodzie 500 sztuk najlepszego bydła.

It was right before her shift at the Furry Corral.
Tuż przed jej zmianą w Furry Corral.

We´il go down to the corral after supper.
Po kolacji pójdziemy do zagrody.

There's a horse out there in the corral.
W zagrodzie jest koń.

There's a corral up there where he'll be.
Na górze jest zagroda. On tam będzie.

You want them out of the corral?
Chcesz, żeby wyszli z zagrody?

This is so much nicer than that stinky corral.
To jest tak bardzo milej niż ta śmierdząca zagroda.

We'd build a corral and funnel 'em into it.
Budowaliśmy zagrodę i je do niej zaganialiśmy.

Look in the stables, in every corral, in the store!
Szukajcie w stajniach, zagrodach, i magazynach!

I met him in a corral.
Spotkałem go w zagrodzie.

Don't put him in the corral.
Nie zamykaj go w zagrodzie.

Lock them all in the corral.
Zamknąć wszystkich w zagrodzie.

Got his horse in the corral.
Mam jego konia w zagrodzie.

It's okay until the corral.
Jest w porządku do zagrody.

Let's fly to the corral!
Lećmy do zagrody!

I have a thousand reasons to play O.K. Corral with Lao Li and Menton.
Mam tysiąc powodów... żeby współpracować z Lao Li i Mentonem..