Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) materialny, cielesny, fizyczny, namacalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj cielesny, materialny, przyziemny, namacalny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. osobisty
2. cielesny, fizyczny
3. materialny corporeal appearance stawiennictwo osobiste corporeal hereditaments dobra materialne, podlegające dziedziczeniu corporeal inviolability nienaruszalność cielesna

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. osobisty
2. cielesny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

cielesny adj

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. cielesny, materialny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIELESNY

NAMACALNY

Wordnet angielsko-polski

(affecting or characteristic of the body as opposed to the mind or spirit
"bodily needs"
"a corporal defect"
"corporeal suffering"
"a somatic symptom or somatic illness")
fizyczny, somatyczny
synonim: bodily
synonim: corporal
synonim: somatic

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. cielesny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

materialny, cielesny, rzeczowy
corporeal appearance: osobiste stawiennictwo
corporeal hereditaments: dobra materialne podlegające dziedziczeniu
corporeal inviolability: nienaruszalność cielesna
corporeal punishment: kara cielesna
infliction of corporeal punishment: egzekucja (wykonanie kary cielesnej)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przyziemny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She picked up a bouquet, proving she had corporeal form.
Podniosła bukiecik dowodząc, że ma cielistą formę.

OpenSubtitles

When the BBC tells you, in a headline, that libido problems are in the brain and not in the mind, you might find yourself wondering what the difference between the two is supposed to be, and whether a science article can really be assuming - in 2010 - that its readers buy into a strange Cartesian dualism in which the self is contained by a funny little spirit entity in constant and elaborate pneumatic connection with the corporeal realm.

www.guardian.co.uk

The First can't take corporeal form, so it can't touch anything.
Pierwszy nie może przyjąć materialnej postaci, więc nie może niczego dotknąć.

All souls take corporeal forms, and when they fail they find places to hide.
Wszystkie duszę się materializują. A gdy się nie uda, chowają się.

Another weakness of you corporeal life-forms... your need for physical intimacy.
Kolejna ułomność waszych cielesnych form życia... potrzeba intymności fizycznej.

Doesn't he have corporeal form?
Czy nie ma ludzkiej postaci?

Strange, these corporeal bodies of yours... so fragile.
Dziwne, te wasze fizyczne ciała ... takie kruche.

Alison, I believe in spirits, but I do not believe in corporeal manifestations.
Alison, wierzę w duchy, ale nie wierzę w manifestację zwłok.

Sarah Sisko was corporeal.
Sarah Sisko była cielesna.