Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika kabriolet;

(Adjective) zamienny, wymienny, przemienny, odwracalny; z opuszczanym dachem; do zaadaptowania na inne cele; rozkładany;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (car) kabriolet.adj wymienialny
~ currency waluta wymienialna

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wymienialny, przemienialny, odwracalny
samochód ze składanym dachem

Nowoczesny słownik angielsko-polski

poddający się konwersji

podlegający konwersji

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

zamienny, wymienny~ bond fund fundusz obligacji zamiennych~ bond instrument zamienny instrument dłużny~ capital bond zamienna obligacja kapitałowa~ debentures obligacje zamienne na akcje~ debt dług zamienny~ securities zamienny papiery wartościowe

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj. wymienny, zamienny convertible bond obligacja zamiennaconvertible currency waluta wymienialna convertible debenture certyfikat wymienialnyconvertible loan stock obligacja zamienna convertible mortgage hipoteka zamienna

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAMIENNY

ZAMIENIALNY

WYMIENNY

PRZEMIENNY

ODWRACALNY

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj wymienny
N kabriolet

Wordnet angielsko-polski


1. (a car that has top that can be folded or removed)
kabriolet, kabrio


2. (a sofa that can be converted into a bed)
wersalka: : synonim: sofa bed

(designed to be changed from one use or form to another
"a convertible sofa"
"a convertible coupe")
konwertowalny

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kabriolet

zmienny

Słownik techniczny angielsko-polski

samochód z dachem składanym

przekształcalny, przemienny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Woman: If Dan were a brand, he might be a classic convertible Mercedes Benz.
Kobieta: Dan jako marka mógłby być klasycznym kabrioletem Mercedes Benz.

TED

Do not panic - it is not loaded, it is convertible, not converted.
Nie panikujcie - broń nie jest naładowana, jest przerabialna, a nie przerobiona.

statmt.org

You know, Brit, I was watching girls go by in their convertibles...
Wiesz, Brit, obserwowałem dziewczyny wożące się cabrioletami...

OpenSubtitles

Currency: Bosnian convertible mark (KM)
Waluta: marka konwertybilna (KM)

europa.eu

And they're now fully capable of handling any of the loads you would see in flight -- just like putting down your convertible top.
Teraz są w stanie wytrzymać wszystkie obciążenia jakie występują w czasie lotu -- zupełnie jak rozkładanie dachu w kabriolecie.

TED

Curious shoppers stared as a shiny silver convertible stopped by the back entrance of a central London shop.

www.guardian.co.uk

Of course, this could prove challenging, as biodiversity is not convertible and carbon markets are not perfect.

www.guardian.co.uk

I have never rented a convertible in my entire life.
Nigdy w całym moim życiu nie pożyczałam kabrioletu .

And he also wants me to buy a new Preferably the convertible.
Chce też, żebym kupiła sobie nowe najlepiej kabrioleta.

I'll bet his horns were so big he needed a convertible.
Założę się, że miał tak duże rogi, że potrzebował kabrioletu.

Instead of buying a convertible, you buy a town?
Zamiast kupować kabriolet kupił pan sobie miasto?

I'm married to a 45-Year-Old man who has a red convertible.
Jestem żoną 45-letniego mężczyzny, który ma czerwony kabriolet. Tak, chyba wiem.

They were in a blue convertible, headed for Hollywood.
Byli w niebieskim kabriolecie, jechali w kierunku Hollywood.

Give her a convertible or a handful of diamonds.
Daj jej kabriolet lub garść z diamentów.

Don't we have a convertible to go buy?
A nie mieliśmy kupić kabrioleta?

Now today you're calling me from a red convertible F1 Ferrari isn't that it?
Dzisiaj dzwonisz do mnie z kabrioletu Ferrari F1. Prawda? Cukierkowo czerwony?

She calls it his convertible with my princess.
On nazywa go jego cabrio z moją księżniczką.

Sweetie, this car also came as a hardtop convertible.
Kochanie, ten samochód był również kabrioletem z chowanym dachem.

My uncle has, like, two Porches, and a convertible.
Mój stryjek ma dwa Porsche i kabriolet.

Shoot deer out of the back of his Convertible.
I strzelać do jeleni z jego kabrioletu.

The convertible in the garage? - His baby.
Jego dziecko to ten samochód w garażu.

I told you Lexus don't make a convertible.
Mówiłem ci Lexus nie robi kabrioletów

You're on, but it won't be a convertible.
Dobra ale to nie będzie kabriolet.

She is in my convertible, top down.
Jest w moim kabriolecie, z opuszczonym dachem.

I had a normal Porsche, he had a convertible.
Miałem normalnego Porsche, on miał kabriole.

Don't even think about taking the convertible.
Nawet nie myśl o braniu kabrioletu.

The convertible went over a guardrail in Jersey.
Kabriolet przebił barierkę i wpadł do Jersey.

The older gentleman in the red convertible Impala.
Starszy pan w czerwonym kabriolecie lmpala.

Carla, I need keys to the Mini convertible.
Carla, potrzebuję klucze do Mini.

Yes, it was a convertible.
Tak, to był kabriolet.

I want an Aston Martin, or one of those vintage convertible Mercedes.
Chcę Aston Martina lub jednego z tych klasycznych Mercedesów z rozkładanym dachem.

When did iget a convertible?
A od kiedy to mam kabriolet?

Infiniti has a convertible, not Lexus.
Infiniti robi kabriolety, nie Lexus.

Miss, let's do it It's a convertible
Proszę pani zróbmy to. To kabriolet.

Two guys, Miami, cute convertible.
Dwóch facetów, Miami, fajny kabriolet.

This is an Infiniti convertible.
To jest Infiniti kabriolet.

Do not panic - it is not loaded, it is convertible, not converted.
Nie panikujcie - broń nie jest naładowana, jest przerabialna, a nie przerobiona.

Blue Cadillac convertible.
Niebieski Cadillac convertible.

No Lexus convertible.
Nie Lexus kabriolet.

Shizuko, I just bought a convertible
Shizuko, właśnie kupiłem sobie nowego kabrioleta.

It's an Infiniti convertible, isn't it?
To jest Infiniti kabriolet, czyż nie?

This is a Castro Convertible.
A to Castro Convertible.

Convertible, leather interior, fully loaded.
Skórzane wnętrze, w pełni wyposażony.

Infiniti convertible only.
Tylko Infiniti kabriolet.

White convertible Spyder.
Biały kabriolet Spyder.

He converts non convertible debentures.
Przekształca nieprzekształcalne obligacje.

A 1949 Buick Roadmaster convertible.
Kabriolet Buick Roadmaster z 1949 roku.

(FR) Madam President, ladies and gentlemen, the euro is experiencing problems, but what convertible currency is not after the systemic crisis caused by crazy finance?
(FR) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Euro ma problemy, ale która waluta wymienialna nie przeszła kryzysu systemowego spowodowanego szaloną sytuacją finansową?

One is the relationship between the major floating convertible currencies of the industrialised countries, such as the dollar, the euro, the yen, the pound sterling and the Canadian dollar.
Jednym z nich jest wzajemna relacja między płynnymi kursami walut wymienialnych najważniejszych krajów uprzemysłowionych, takich jak: dolar, euro, jen, funt szterling i dolar kanadyjski.

Colleagues, this is a 9 mm Smith & Wesson copy - a convertible weapon designed to fire blanks or CS gas pellets - which, when converted, fires live ammunition.
Drodzy państwo! Oto przerabialna kopia 9-milimetrowego rewolweru Smith & Wesson, przeznaczona by strzelać ślepymi nabojami lub śrutem z domieszką gazu CS, ale po przeróbce strzela prawdziwymi nabojami.

Therefore, I thank Commissioner Verheugen, Ms Kallenbach our rapporteur, Mr Alvaro and 25 of the Member States for supporting my amendments to crack down and tighten controls on these convertible weapons.
W związku z powyższym, dziękuję panu komisarzowi Verheugenowi, naszej sprawozdawczyni, pani poseł Kallenbach, panu posłowi Alvaro i 25 państwom członkowskim za poparcie moich poprawek mających na celu rozprawienie się z tym problemem i zacieśnienie kontroli przerabialnej broni.

Let me say that the ECB appreciates the recent statements by the US authorities, namely the Secretary of the US Treasury and the Chairman of the Federal Reserve, reiterating that a strong dollar vis-à-vis the other major convertible currencies is in the interests of the United States.
Chciałbym zauważyć, że EBC docenia ostatnie wypowiedzi władz Stanów Zjednoczonych, a mianowicie Sekretarza Skarbu USA i prezesa Rezerwy Federalnej, potwierdzające, że w interesie Stanów Zjednoczonych leży silna pozycja dolara w stosunku do innych ważnych walut wymienialnych.