Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sztukmistrz, iluzjonista/iluzjonistka, prestidigitator(ka); czarownik, kobieta czyniąca czary, czarnoksiężnik;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

iluzjonista, magik, sztukmistrz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n magik, czarnoksiężnik, sztukmistrz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAGIK

KUGLARZ

PRESTIDIGITATOR

Wordnet angielsko-polski

(someone who performs magic tricks to amuse an audience)
magik, iluzjonista, sztukmistrz, prestidigitator
synonim: magician
synonim: prestidigitator
synonim: conjuror
synonim: illusionist

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zaklinacz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czarnoksiężnik

sztukmistrz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

No, I don't do that; I'm a conjurer, who is someone who pretends to be a real magician.
Nie robię tego. ~~~ Jestem sztukmistrzem, czyli kimś, kto udaje prawdziwego czarodzieja.

TED

I have a very peculiar background, attitude and approach to the real world because I am a conjurer.
Mam dosyć niecodzienne kwalifikacje, stosunek i podejście Mam dosyć niecodzienne kwalifikacje, stosunek i podejście do realnego świata, ponieważ jestem sztukmistrzem.

TED

I mean, Going back all the way to my days on the conjurer.
To znaczy, jeśli wrócilibyśmy do czasów, gdy grałam w The Conjurer.

Do not take me for some conjurer of cheap tricks.
Nie bierz mnie za jakiegoś kuglarza od tanich sztuczek!

Even if they had a conjurer and a mariachi band.
Nawet jeśli był na niej zaklinacz węży i zespół rock'n'rollowy.

It's an old conjurer's trick-- a simple optical illusion.
To stara sztuczka... prosta iluzja optyczna.

Jean Robert-Houdin: A conjurer is not a juggler.
Jean Robert-Houdin: iluzjonista to nie żongler.