Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka skraplanie, kondensacja; chemia kondensacja; zgęszczenie, skupienie; zwięzłość; streszczenie, skrót; rosa; przyroda skroplenie pary wodnej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (phys) kondensacja, zagęszczenie, stężenie
(liquefaction) skroplenie, przemiana w ciecz
(abridgement) skrót, streszczenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kondensacja, skroplenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

skraplanie

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n skraplanie, kondensacja (pary)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kondensacja, z (a) gęszcze-nie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rosa
kondensacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKROPLENIE

ZGĘSZCZENIE

SKONDENSOWANA MASA

SKUPIENIE

ŚCIEŚNIENIE

ZWIĘZŁOŚĆ

STRESZCZENIE

Wordnet angielsko-polski

(the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state)
skraplanie, kondensacja

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

reakcja kondensacji; skraplanie
~, water vapour - meteo. kondensacja pary wodnej

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz. kondensacja
skroplenie
reakcja kondensacji
~, liquefaction - skraplanie
~, water vapour kondensacja pary wodnej

Słownik techniczny angielsko-polski

1. skraplanie n, kondensacja f
2. reakcja kondensacji
3. zagęszczanie n, zatężanie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We can start harvesting condensation, and start greening the desert from within.
Możemy gromadzić skroploną wodę i zazieleniać pustynię od środka.

TED

Video posted on the CBS News website shows an object flying through the sky on Monday that left a large condensation trail ('contrail').

www.guardian.co.uk

" There was no trouble at the Casino, just the smell of Brut, sweat and soul assaulting your senses as the condensation dropped from the roof.

www.guardian.co.uk

Never mind the condensation on the windows of the bedroom.
Para się skrapla na oknie sypialni, ale co z tego?

You can set up a plastic sheet to catch dew and condensation.
Możesz ustawić plastikową folię, żeby zebrać skraplającą się rosę.

Condensation causes peeling, so that means there could be a water leak behind here.
Takie skroplenie wskazuje, że mógł być tu jakiś wyciek.

It must be one of them subsection power lines shorting out in the condensation.
To musi być jedna z podsekcji Jakaś linia pewnie jest przeładowana.

That condensation means there's water behind this wall.
To skroplenie oznacza, że woda jest za tą ścianą.

Temperature, pressure, dew point, condensation level, precipitation.
Temperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczne.

It, too, is called condensation.
To także jest kondensacja.