Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zgodność; współdziałanie, jednomyślność; współistnienie, zbieżność w czasie; matematyka zbieżność; prawniczy zbieżność roszczeń; rywalizacja;
concurrence of events - zbieg okoliczności;
in concurrence with sb|sth - w zgodzie z kimś|czymś;
concurrence of opinion - zgodność poglądów;
concurrence of opinion - zgodność poglądów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (of things) zbieżność, zejście się
(agreement, consent) zgoda, jednomyślność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zgoda, zbieżność, zbieg okoliczności, współdziałanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zgodność

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n zbieg, współzbieżnośćconcurrence of liabilities for tort and contract zbieg odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego concurrence of offences zbieg przestępstwconcurrence of penalties absorpcja kar apparent concurrence of offences pozorny zbieg przestępstwcumulative concurrence of penal law provisions zbieg kumulatywny przepisów ustawy karnej real concurrence of offences realny zbieg przestępstw

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

współbieżność f, zbieg m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zbieg m, współzbieżność f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. zbieg (okoliczności), zbieżność
zgoda

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZBIEŻNOŚĆ

WSPÓŁDZIAŁANIE

JEDNOMYŚLNOŚĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zgoda
zbieg okoliczności

Słownik internautów

zgoda

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zbieg (współbieżność)
apparent concurrence of offences: zbieg przestępstw pozorny
concurrence of forms of offence: zbieg form popełnienia przestępstwa
concurrence of liabilities for tort and contract: zbieg odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego
concurrence of offences: zbieg przepisów prawnych, zbieg przestępstw
concurrence of penalties: absorbcja kar
concurrence of rules of civil law: zbieg norm prawa cywilnego
cumulative concurrence of penal law provisions: zbieg kumulatywny przepisów ustawy karnej
ideal concurrence of offences: zbieg przestępstw idealny
real concurrence of offences: zbieg przestępstw realny

Słownik techniczny angielsko-polski

zbieżność f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In Ashanti tradition, for example, the chief cannot make any decision without the concurrence of the council of elders.
Dla przykładu, w tradycji Ashanti przywódca nie może podjąć żadnej decyzji bez jednomyślności z radą starszych.

TED

" The manager's concurrence went down in legend: "There used to be a football club in there.

www.guardian.co.uk

We have discussed that, Monsieur Monceau, and with your concurrence, rejected it.
Już o tym rozmawialiśmy, panie Monceau. I w pana obecności, odrzucili to.