Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Columbus

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Kolumb

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

im. Kolumb

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, 500 years after Columbus, these ancient rhythms of landscape are played out in ritual.
Tak więc, 500 lat po Kolumbie ten starożytny rytm krajobrazu wybrzmiewa w rytuale.

TED

"ElectriCity." ~~~ "MAD Growth on Columbus Circle."
Czyli wycinankę, która ma dziewięć jardów długości.

TED

The second is Columbus finally gets funded to go to India, but he gets lost.
(Śmiech) Więc 33 z kamieni zostają przeszmuglowane na Ninę, Pintę i Santa Marię i rozchodzą się po Nowym Świecie.

TED

In 1492 Christopher Columbus set sail westwards intent on discovering a new route to Asia. Miscalculating the Earth's circumference meant he actually landed in America, opening up trade links between the old and new worlds.

Did anybody see that great documentary about Columbus on the other night?
Ktoś oglądał ten program dokumentalny o Kolumbie na kanale

Your boy on Columbus 245 is running behind again.
Twój chłopak na Columbus 245 pracuje ponownie.

Columbus had 3 ships, he didn't travel with his ass!
Kolumb miał trzy żaglowce, nie musiał podróżować dupą!

Columbus wasn't looking for America, but that seemed to work out for everybody.
Kolumb nie szukał Ameryki, ale wydaje mi się, że to tak działa dla każdego.

As you know, this is how Columbus did it.
Jak wiecie, tak samo zrobił Kolumb.

Columbus Potter and five other marshals is out here with me.
Jest tu ze mną Columbus Potter i 5 innych szeryfów!

I had a chance to sail with columbus, Only i'm not the adventurous type.
Miałem okazję żeglować z Kolumbem, niestety nie jestem typem poszukiwacza przygód.

I understood what my mother meant by Good morning, Columbus.
I zrozumiałem... co myślała mama... mówiąc Dzień dobry, Kolumbie.

I wouldn't sleep with Christopher Columbus on the first date.
Na pierwszej randce nie spałabym nawet z Krzysztofem Kolumbem.

And the compass makes a great gift for Columbus Day.
Kompas jest świetnym prezentem, na dzień Kolumba.

Oh, but I'm sure she's at the shop on Columbus.
O, ale jestem pewny, że jest w sklepie w Columbus.

Your royal father used to be very amused by my impersonation of Columbus.
Bardzo mi przykro, Pani Wasz królewski ojciec był zwykle bardzo rozbawiony moją imitacja Kolumba.

Have you ever talked to anyone about Columbus?
Rozmawiałeś z kimś o Columbus?

I remember being on Columbus Avenue in winter without a scarf.
Sterczałem w zimie bez szalika na Columbus Avenue.

So, 500 years after Columbus, these ancient rhythms oflandscape are played out in ritual.
Tak więc, 500 lat po Kolumbie ten starożytny rytmkrajobrazu wybrzmiewa w rytuale.

They thought columbus was a nut job, right?
Kiedyś sądzili, że Kolumb to świr, czyż nie?

We are going to the opera in Columbus.
Wybieramy się do Columbus na operę.

Grand Knight of Columbus, only goes out to play faro.
Jest wielkim bratem w Rycerzach Kolumba. Grywa tylko w faraona.

The railroad ditch into which I crawled, just like you did at Columbus.
Rowem, do którego się wczołgałam, tak jak ty pod Columbus.

This will provide a picture of history For the arrival of Columbus.
To dostarczy obraz historii Dla przyjazdu Kolumba.

With cheerful optimism our little Columbus descended, then stopped, stepped, slipped and slid.
Beztrosko stąpał nasz mały Kolumb w to bezbrzeżne pustkowie, zatrzymywał się, potykał i ślizgał.

Columbus discovered only the shell of this country. Agassiz came...
Kolumb odkrył zaledwie powłokę tego kraju a Agassiz przybył...

It turns out the sword belonged to Christopher Columbus and may be worth $200,000.
Okazało się, że miecz należał do Krzysztofa Kolumba i może być wart $200,000.

That was the heaviest since Columbus in '77.
To był najcięższy koncert od Columbus w '77.

They played here this morning in Columbus.
Grali tego ranka tu w Kolumbi.

The second is Columbus finally gets funded to go to India,but he gets lost.
Drugą jest to, że Kolumb dostaje ostatecznie fundusze napodróż do Indii, ale się gubi.

He's a grand knight in the Knights of Columbus.
Jest wielkim bratem w Rycerzach Kolumba.

Columbus was confronted by the ignorance and bigotry of the church authorities at salamanca.
Kolumbowi przyszło zmierzyć się z ignorancją i obłudą hierarchii kościelnej miasta Salamanca w Hiszpanii.

Adam Bailey out very well in lane four for Columbus University.
Adam Bailey na prowadzeniu dla Uniwersytetu Kolumba.

Fate intervened, and I ascertained that you are a Columbus of a new age.
Ale zainterweniował los i stwierdziłem, że jesteś Kolumbem nowej ery.

Did you know Christopher Columbus was from here?
Czy wiedziałaś, że Krzysztof Kolumb stąd pochodził?

The Union for the Mediterranean is the egg of Columbus, is it not!
Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego to jajko Kolumba, czyż nie?

My father was partners with Columbus.
Mój ojciec pływał z Kolumbem.

You think that this crew encountered Columbus?
Myśli pan, że ta załoga natknęła się na Kolumba?

Was that before Columbus or after?
Przed Kolumbem czy po?

Your father and Columbus were partners?
Twój ojciec pływał z Kolumbem?

Columbus' groin got filled with green death.
Żebro Kolumba wypełniło się zieloną śmiercią.

We've just received word that Mayor Margolin of Columbus was shot.
Dopiero co otrzymaliśmy informację, że burmistrz Margolin Columbus został zastrzelony.

There's someone using your name in Columbus, Ohio.
Jest ktoś używając nazwy w Columbus, Ohio.

Columbus thought he was in India!
Kolumb myślał, że jest w Indiach!

Best actor in a Columbus movie?
Najlepszy aktor w filmie o Kolumbie?

Before Columbus, there were no potatoes in Spain.
Przed Kolumbem nie bylo w Hiszpanii ziemniakow.

You know, Tallahassee and Columbus are both east.
Tallahassee i Columbus leżą na wschodzie. - Więc?

It is old, even before Columbus.
To jest stare, nawet przed Kolumbem.

I said Columbus' treadmill has broken and I'm asking you to fix it
Powiedziałam, że Columbus jest w kole zamachowym i masz go wydostać.

This girl, her building, it's at Columbus Circle?
Ta dziewczyna jest w budynku przy Columbus Circle?

That freak is like the Christopher Columbus of wacking off..
Ten czubek jest jak masturbujący się Krzysztof Kolumb..

He's at Market and Columbus. Looks good. Vehicle is disabled.
Jest na Market i Columbus. Dobrze to wygląda.

Did you hear anything about Columbus, Ohio?
Słyszałyście coś o Colombus, Ohio?

Columbus is a tremendous football town.
Columbus to wspaniałe miasto footballowe.