Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) górnik; marynistyka węglowiec; węglarz, handlarz węglem;
collier’s lung - medycyna pylica węglowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

górnik, węglowiec (statek)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'kÁli@n

1. Górnik The colliers' leader called out his men (Przywódca górników wezwał ich do strajku) - Student University of Leeds (1999) His father was a collier (Jego ojciec był górnikiem) - This Morning [program ITV-TV] (1999)

2. Rudowęglowiec (statek) This one here is a collier (Ten tutaj to rudowęglowiec) - Student University College London (1999)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n węglowiec ( (statek)

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

s lung

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GÓRNIK

WĘGLOWIEC

RUDOWĘGLOWIEC

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

górnik; mar. węglowiec

Słownik techniczny angielsko-polski

1. górnik węglowy
2. węglowiec m, statek do przewozu węgla

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

My wife showed me a blog comment on one of my last talks, and the blog comment said, "Collier is not charismatic -- (Laughter) -- but his arguments are compelling."
Żona pokazała mi komentarz na blogu dotyczący jednej z moich ostatnich prezentacji, i w tym komentarzu było: „Collier nie ma charyzmy -- (Śmiech) -- ale ma argumenty nie do odparcia.”

TED

Crowds cheered as collier accepted his medal, following some of the strictest checking in the contest's history.

www.guardian.co.uk

Neill collier wins contest by eating pie in 23.

www.guardian.co.uk

The other occupants were John Button [Jenson's father], Mike collier [Jenson's physio] and Richard Goddard [Jenson's manager].

www.guardian.co.uk

I guess we can all stop wondering if Collier has an ability.
Domyślam się, że możemy przestać się zastanawiać czy Collier ma jakąś zdolność.

Collier knows about it, but he's too afraid to get his hands dirty.
Collier o tym wie, ale za bardzo boi się ubrudzić fobię ręce.

Collier has just built a huge settlement for himself in the middle of Seattle.
Collier właśnie wybudował dla siebie ogromne osiedle w środku Seattle.

I guess you know all about me and Jordan Collier?
Domyślam się, że wiesz wszystko o mnie i Jordanie Collierze? Tak, wiem.

This war, the one that you told Collier about, what exactly did you see?
Ta wojna, o której powiedziałaś Collierowi, co dokładnie zobaczyłaś?

I still don't understand why Collier would risk coming back to Seattle.
Nadal nie rozumiem dlaczego Collier ryzykowałby powrót do Seattle.

Jordan collier is in open rebellion against the government.
Jordan collier jest otwartą rebelią przeciwko rządowi.

Shawn never said anything about Collier doing that to one of the original 4400
Shawn nigdy nic nie mówił o Collierze robiącym to któremuś z oryginalnych 4400.

Believe me, I want Collier caught as much as anyone.
Uwierz mi, że chcę Collier tak samo jak inni.

You're the alternative we need to collier and his promicin-pushing radicals.
Jesteś alternatywą, której potrzebujemy, w walce przeciw Collierowi i jego sterowanych promicyną radykałów.

Mrs Collier saw you kissing a male caller in the middle of the day.
Pani Collier widziała, jak całowałaś się z jakimś mężczyzną w samym środku dnia.

Collier will lead the human race to salvation.
Collier poprowadzi ludzka rase do zbawienia.

Collier just posted a message on the Internet.
Collier właśnie wypuścił wiadomość w Internecie.

Mr. Collier, I'm really sorry to hear about your daughter.
Panie Collier, przykro mi słyszeć o pańskiej córce.

Convince him you are not some pawn of Jordan Collier.
Przekonaj go, że nie jesteś pionkiem Jordana Colliera.

Then, you can bring Jordan Collier to me.
I wtedy, sprowadzić do mnie Jordana Colliera.

Maybe Collier hasn't gotten to it yet.
Może Collier jeszcze jej nie znalazł.

Oh, look, Jordan Collier has nothing to say.
Kto by pomyślał, Jordan Collier nie ma nic do powiedzenia.

Mr. Collier,you have the right to remain silent.
Panie Collier, ma pan prawo zachować milczenie...

Matthew Ross was a lobbyist with access to Jordan Collier.
Matthew Ross był lobbystą z dostępem do Jordana Colliera.

With Tom, and with the search for Collier.
Z Tom i z szukając Colliera.

Collier, and we'il shut that place down.
Colliera, i zamkniemy to miejsce.

Please, mom, you can't let Jordan Collier die.
Proszę, mamo, nie możesz dopuścić aby Jordan Collier zginął.

School receptionist says Collier just left.
Sekretarka w szkole mówi, że Collier właśnie wyszedł.

Do you believe that Jordan Collier is a Messiah?
Wierzysz, że Jordan Collier to mesjasz?

Judge Ruth Collier is looking very closely.
Sędzia Ruth Collier przygląda się im z bliska.

Now, Lisa Collier's father is one of the richest men in New York.
Wywalą mnie. Ojciec Lisy Collier jest jednym z najbogatszych ludzi w Nowym Jorku.

He's turning onto a side street. - Collier Avenue. Hold that distance.
Skręca w boczną ulicę. W Collier Avenue. - Zachowajcie odstęp.

Paul Collier on the bottom billion
Paul Collier na temat miliarda na dnie

You're saying... collier hired someone to kill jonas hodges?
Twierdzisz, że Collier wynajął kogoś, żeby zabić Jonasa Hodgesa?

Then Jordan Collier is the enemy.
Więc Jordan Collier jest wrogiem.

Did Maia get through to Collier?
Czy Maia dotarła do Colliera?

Mrs Collier thought so too.
Pani Collier też tak uważała.

I call upon these persons here present to witness that I, Michael Gabriel Collier...
Wzywam wszystkie obecne tu osoby na świadków, że ja Michael Gabriel Collier...

Jordan Collier, his followers... And my son.
Jordan Collier, jego zwolennicy... i mój syn.

What we do after that, Mr. Collier...
Co zrobimy po tym Panie Collier...

Ladies and gentlemen, M. Jordan Collier
Panie i panowie, pan Jordan Collier.

Mom, Jordan Collier...
Mamo, Jordan Collier...