Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka koagulacja, krzepnięcie; ścinanie się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U koagulacja, stężenie, skrzepnięcie, ścięcie się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

koagulacja, krzepnięcie, ścinanie się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TĘŻENIE

ŚCIĘCIE

Wordnet angielsko-polski

(the process of forming semisolid lumps in a liquid)
koagulacja
synonim: curdling
synonim: clotting

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zakrzepnięcie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

krzepnięcie

skrzep

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tężenie; fiz. krzepnięcie; chem. koagulacja
~, blood - krzepnięcie krwi

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz., chem. koagulacja
~, chemical - koagulacja chemiczna (ścieków)
~, particle koagulacja cząstek
~, protein koagulacja białka