Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rynna; pochylnia; ślizg, zjeżdżalnia; zsyp, zsuwnia; zjazd; geografia próg rzeczny, wodospad; sport tor bobslejowy lub saneczkowy; spadochron;
water chute - zjeżdżalnia wodna na basenie;

(Verb) zjeżdżać w dół, spuszczać się po pochyłości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (slide, slope) pochylnia, rynna, zsuwnia
(for amusement) zjeżdżalnia, ślizgawka
(for rubbish): trash~zsyp

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zsyp, pochylnia, zjeżdżalnia, tor saneczkowy/bobslejowy (pot.) spadochron

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tor

wodospad

rękaw

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zsyp m, zsuwnia f, rynna do zsuwania

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zsyp, zsuwnia, rynna do zsuwania

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pot. spadochron

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zsyp
zjeżdżalnia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPADOCHRON

ZSUWNIA

RYNNA

POCHYLNIA

ZRZUTNIA

SPUST

ZJEŻDŻALNIA

ZEŚLIZG

ZSYPNIA

KORYTO

WYRZUTNIA

Wordnet angielsko-polski

(rescue equipment consisting of a device that fills with air and retards your fall)
spadochron
synonim: parachute

Słownik internautów

zsyp

Słownik nieruchomości angielsko-polski

rynna zsypowa

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

odp. zsyprynna zsypowa~, charging rynna zasypowa, zsyp załadowczy~, waste zsyp na odpady

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

topogr. żleb

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

IS, techn. rynna
bud. pochylnia
~, spillway - inż. rynna zrzutowa

Słownik techniczny angielsko-polski

ślizg m, zsuwa f, zsyp m, rynna zsypowa, zsypnia f, ryza f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A drogue chute is just a smaller chute which helps to keep your face down.
Spadochron hamujący to po prostu mniejszy spadochron, który pomaga ci utrzymać odpowiedni kierunek.

TED

(Laughter) This is a laundry chute, and this right here is a shoe last.
(śmiech) To zdjęcie pralni, a to tutaj to kopyto szewskie.

TED

And this is the camera that he had on him as he tumbled before his drogue chute opened to stabilize him.
A to jest kamera, którą miał na sobie kiedy leciał, zanim otworzył się spadochron hamujący i ustabilizował go.

TED

So I was wondering if you might let me pack your fudge chute.
Więc się zastanawiam czy mógłbym ci zapakować.

OpenSubtitles

Those are the drogue chutes.
To spadochrony hamujące.

TED

Now, she may be stuck in the chute just below the top.
Być może tylko utknęła na szczycie zsypu.

And then he hid down the coal chute for two days.
A potem ukrywał się w składzie węgla przez dwa dni.

Hey, keep it quiet, and jump down chute number three!
Hej, bądź cicho, i wejdź w zsyp numer 3!

Hey, any word on that kid pulled out of the laundry chute?
Jakieś wieści o dzieciaku wyciągniętym z zsypu na pranie?

No wait, you've got to have a safety chute.
Nie nie, musi pan mieć spadochronowy hamulec bezpieczeństwa.

That was a little like parachute jumping without a chute.
To było trochę jak skok z samolotu, ale bez spadochronu.

Maybe some nice neighbor shoved him down the garbage chute?
Może uczynny sąsiad wrzucił go do zsypu.

I wanted to see it slide down the chute.
Chciałem zobaczyć, jak się ześlizguje po zsuwni.

You came out of that chute like a pro.
Zająłeś się tym jak zawodowiec. Tak trzymać.

You think She accidentally dropped it down the chute?
Myślicie, że przypadkiem wrzuciła go do zsypu?

I told Taye not to go in the chute!
Mówiłem ci Taye żebyś nie wchodził do zsypu!

Where is that chute on the second floor?
Gdzie jest zsyp na drugim pietrze?

Any of us could have picked that chute.
Każde z nas mogło wziąć ten spadochron.

The mysterious man has just lost his chute!
Tajemniczy człowiek właśnie stracił swój spadochron !

Somebody swiped our coal chute right off the wagon.
Ktoś zwędził z wagonu naszą zsuwnię do węgla.

I put it down their own mail chute.
Nie! Wrzuciłam go do ich własnego systemu pocztowego.

The garbage chute was a really wonderful idea.
Zsyp na śmieci to wspaniały pomysł.

He's got one good chute and my laundry.
Ma jeden dobry spadochron no i moje pranie.

There is a busted spring in the chute.
Tam jest klapa od zsypu.

Third up, out of chute number four, is the Glenboro Prison entry.
Jako trzeci, na stanowisku numer 4, zawodnik z więzienia Glenboro.

We better get this chute off him.
Lepiej zdejmijmy z niego ten spadochron.

Given that, I've cut a hole that corresponds to the measurements of the chute.
Biorąc to pod uwagę, wyciąłem otwór, który odpowiada temu w szybie windy.

Is there any way to identify which chute is for which jumper?
Czy można sprawdzić, który spadochron należał do którego skoczka?

Do you know that Quill put the panties in the chute...
Wie pani na pewno, że Quill wrzucił je do zsypu,

I threw it down the garbage chute.
Wyrzuciłem go do zsypu na śmieci.

They had to smuggle out three naked hookers... down the laundry chute.
Chcieli przemycić 3 nagie dziwki... przez zsyp do pralni.

Ross couldn't fit down the trash chute.
Ross nie mieści się w zsypie.

Looks like... something... or someone smashed up against the chute pretty hard
Wygląda jak... coś... lub ktoś roztrzaskany został w zsypie

I still got my chute, my Mae West and M-1.
Jeszcze spadochron, spadochron rezerwowy, mój Mae West, moja M-1.

There's a coal chute in here.
Gdzieś tu jest zsyp węglowy.

There's a laundry chute behind these.
Za nimi jest zsyp na pranie.

What if your chute fails?
A co, jeśli nie otworzy ci się spadochron?

Jump down chute number three!
Wejdź do zsypu numer 3!

Kid hid in the laundry chute.
Dzieciak wpadł do zsypu na pranie.

Looks like a coal chute.
Wygląda to jak zsuwnia do węgla.

Your final plan was to switch out Danny boy's chute... with Gus' dirty laundry.
Zimno-krwiste, Hank. Twoim finałowym planem było zamienić spadochron Danniego... na brudne pranie Gus'a.

John Rivers is the ...of the Executive Chute Corporation.
Naszym gościem jest John Rivers, dyrektor Executive Chute Corporation.