Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka chorał; oficjalny śpiew w kościele protestanckim;

(Adjective) chóralny, napisany dla chóru, chórowy, na chór;
choral service - religia nabożeństwo ze śpiewem hymnów;
choral society - towarzystwo śpiewacze;
full choral service - religia nabożeństwo śpiewane;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj chóralny
~ speaking mówienie chórem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chorał
chóralny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj chóralny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHÓRALNY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. chóralny

Słownik religii angielsko-polski

chóralny adj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the case of “Clouds.Home” he created a choral sound space for a text collage of German intellectual history.
W przypadku „Wolken.Heim” stworzył chóralną przestrzeń dźwiękową dla kolażu tekstowego na temat historii niemieckiej duchowości.

Goethe Institut

The insertion of the choral passages, it was argued, contravened the German Copyright Act and should been approved by the publishers in advance.
Wyrok stanowił, iż wprowadzenie do sztuki tekstów chórowych bez zezwolenia wydawnictwa było niezgodne z prawem autorskim.

Goethe Institut

Lösch's impressively rhythmic theatre of startling, emotionally clear images, with its choral group dynamic, got right under the audience's skin.
Wyraziście zrytmizowany, operujący chórem i dynamiką grupową poglądowy teatr Löscha poruszył publiczność do żywego.

Goethe Institut

It retained the controversial choral passages unabbreviated in all their rage and pungency, framed by texts from other authors, such as Goethe, Karl Marx and the Brothers Grimm.
Spektaklowi nie można już było nic zarzucić pod względem prawnym – w ogóle nie zawierał tekstów Hauptmanna, choć był w jego duchu.

Goethe Institut

Anyone involved in the choral speaking championships, please go and wait in studio one.
Zaangażowanych w Mistrzostwa Chóralnego Mówienia proszę o zaczekanie w studiu numer 1.

Say you only went to one-seventh your Choral Society
Powiedz, poszłaś tylko, na 17 spotkań twojego Stowarzyszenia Chóralnego.

They had a choir singing choral hymns.
Chór śpiewał pieśni. To było bardzo piękne.