Słownik polsko-angielski

chem. chlorine
~ gazowy - chlorine gas
~ wolny - available chlorine

Wordnet polsko-angielski

(a common nonmetallic element belonging to the halogens
best known as a heavy yellow irritating toxic gas
used to purify water and as a bleaching agent and disinfectant
occurs naturally only as a salt (as in sea water) )
chlorine, Cl, atomic number 17
synonim: Cl

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chlorine

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (chem) chlorine

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

chlorine n

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. chlorine

Słownik techniczny polsko-angielski

m chlorine, Cl

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

chem.chlorine