Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rozgoryczenie, zmartwienie, żal, rozczarowanie; upokorzenie;
be chagrined - być rozgoryczonym;

(Verb) rozczarowywać; upokarzać; martwić się; być rozżalonym;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zmartwienie, smutek
rozgoryczenie, zawód.vt martwić, smucić, sprawiać zawód

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rozgoryczenie
be ~ed być rozgoryczonym

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozczarowanie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zmartwienie, żal
vt martwić się
być rozżalonym

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZMARTWIENIE

ZASMUCENIE

ZMARTWIĆ

ZASMUCAĆ

Wordnet angielsko-polski

(strong feelings of embarrassment)
upokorzenie, poniżenie
synonim: humiliation
synonim: mortification

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Smutek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They signed it, and to their chagrin, we came back a week later, and we presented them this.
Podpisali go i, ku ich rozgoryczeniu, wróciliśmy tydzień później i przedsawiliśmy im ten.

TED

One, we will have the austerity package in place, much to the chagrin and pain of our citizens.
Po pierwsze, w życie wejdzie pakiet oszczędnościowy, ku rozgoryczeniu i cierpieniu naszych obywateli.

statmt.org

As a distraction from his various sources of chagrin, Esposito sets out to write a novel, based on a horrendous unsolved crime from the bad old days of the 70s: the rape and murder of a young woman in 1974, an event for which Esposito conceived a futile obsession, and which poisoned his career and his life.

www.guardian.co.uk

One, we will have the austerity package in place, much to the chagrin and pain of our citizens.
Po pierwsze, w życie wejdzie pakiet oszczędnościowy, ku rozgoryczeniu i cierpieniu naszych obywateli.