Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kasyno;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kasyno

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kasyno

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kasyno

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kasyno

Wordnet angielsko-polski

(a public building for gambling and entertainment)
dom gry, kasyno, salon gry
synonim: gambling casino

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. casinos -) kasyno
~, officers' - kasyno oficerskie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These governments have saved casino capitalism using taxpayers' money.
Rządy uratowały kapitalizm typu kasynowego za pomocą pieniędzy podatników.

statmt.org

I only wish that his concept would work this well in the casino.
Chciałbym tylko, żeby koncepcja pana posła Severina sprawdzała się tak dobrze w kasynie.

statmt.org

They played casino, but if you lose money as a normal human being in a casino, you have lost money.
Uprawiały hazard, a jeżeli zwykły człowiek traci pieniądze w kasynie, pieniądze przepadają.

statmt.org

There is talk of playgrounds, an aqua park and a conference centre but nothing about a mega-casino.
Jest więc mowa o boiskach, akwaparku i centrum konferencyjnym, lecz ani słowa o megakasynie.

statmt.org

(Laughter) This casino paid 28,500 dollars on eBay for the cheese sandwich.
(Śmiech) Ale czy naprawdę wam to przypomina Maryję Dziewicę?

TED

It also tells the story of how a Dutch MI6 agent, Peter Tazelaar, was put ashore on a beach near the casino at Schevening, The Hague, in evening dress, smelling of alcohol and wearing a specially designed rubber oversuit to keep him dry while landing.

www.guardian.co.uk

In 1960 he and a group of associates bought the Cal-Neva Lodge, a casino hotel on the shores of Lake Tahoe, literally straddling the states of California and Nevada (the state line ran through the gaming room).

www.guardian.co.uk

Are green groups right to reject funds from an online casino which says it wants to 'save the world' via internet gambling?.

www.guardian.co.uk

Her virginity had been auctioned to a Thai casino manager who later died of Aids, and now she was on offer to local punters at a premium price by dint of her youth and light skin.

www.guardian.co.uk

They were real nice to me, everyone in the casino.
Byli dla mnie naprawdę uprzejmi, wszyscy w kasynie.

Well, he was about to make a lot of money in your casino.
Cóż, mógł zarobić kupę pieniędzy w twoim kasynie. Dlaczego by to zrobił?

The head of casino security, what did you learn from him?
Dowiedziałeś się czegoś od tego szefa ochrony kasyna?

Casino security has an eye in the air on everything.
Mają oko na wszystko, a my na nich.

Remember what happened last time we went to the casino?
Pamiętasz, co ostatnim razem spotkało cię w kasynie?

Why not go to the casino and talk to his son?
Dlaczego nie pójdziesz do kasyna i nie pogadasz z jego synem?

You will not be able to walk into a casino.
Nie będziesz mógł wchodzić do kasyna.

Used to work security for his brother's casino until he turned 21.
Pracował w ochronie kasyna brata do 21. roku życia

I heard about your hot hands on the casino floor.
Słyszałem o twojej szczęśliwej passie w kasynie.

I've never seen him, but they tell me he works in the casino.
Nigdy dotąd go nie widziałem, ale powiedzieli mi,że pracuje w kasynie.

I'm meeting a man tonight at the casino who may give us a lead.
Wieczorem w kasynie spotykam się z kimś, kto może nas naprowadzić na trop.

I'm sure you can make it out of the casino.
Najlepszymi. Na pewno uda wam się wydostać z kasyna.

You had 11 minutes to get from here to that casino.
Miałeś 11 minut, aby dostać się stąd do kasyna.

The man in that casino would have killed two people.
Ten facet w kasynie zabiłby dwoje ludzi.

It says tonight is my night and I'm going to win at the casino.
Pisze w nim, ¿e dzisiejsza noc nale¿y do mnie i wygram w kasyno.

His lawyer said he had some business at the casino.
Jego prawnik mówił, że miał prowadził interesy w kasynie.

I thought this evening we could go to the casino.
Pomyślałem, że moglibyśmy dziś wieczorem iść do kasyna.

Hey, you know what a woman said to me in the casino today?
Wiesz, co powiedziała mi dzisiaj pewna kobieta w kasynie?

One of them must have recognised me in the casino.
Któryś z nich musiał mnie rozpoznać w kasynie.

We need to know everywhere she went before the casino.
Musimy wiedzieć, gdzie była zanim przyszła do kasyna.

Listen to me, man. I never worked at a casino.
Posłuchaj mnie uważnie, człowieku. ...Nigdy nie pracowałem w kasynie.

I thought we'd take them to the fashion show at the Casino.
Możemy ich zabrać na pokaz mody do kasyna.

I made a deal with the casino owners to get their money back.
Nie. Umówiłem się z właścicielami kasyn, że odzyskam dla nich ich pieniądze.

It is here, inside the greatest casino in the world!
Jest tutaj, w największym kasynie świata.

My relationship with the casino is based on mutual needs.
Mój związek z kasynem oparty jest na wzajemnych korzyściach.

Are we dining all together, or meeting at the casino?
Zjemy razem, czy spotkamy się w kasynie?

We gave you the chips to play, but its our casino.
Daliśmy ci żetony do gry, ale to nasze kasyno.

Your room looks out over the casino, as you requested.
Pański pokój ma widok na kasyno, jak pan sobie życzył.

We have a restaurant with live band and a casino.
Mamy restauracje z zespołem na żywo i kasyno.

I only wish that his concept would work this well in the casino.
Chciałbym tylko, żeby koncepcja pana posła Severina sprawdzała się tak dobrze w kasynie.

So there's no way he was hanging with the boys in the casino.
Więc nie ma szans że bawił się z chłopakami w kasynie.

But I have to study the main switch box in each casino.
Ale żeby być pewnym, muszę sprawdzić główny włącznik w każdym kasynie.

The cop at the casino said we're wanted for murder.
Glina przy kasynie mówiła , że jesteśmy chciani dla morderstwa.

He's giving a charity ball tonight at the casino, for children.
Jestem pewien, że tak. Urządza dzisiaj bal charytatywny na rzecz dzieci.

He dumped me at the casino. No lady goes home alone.
Zostawi³ mnie w kasynie. ¯adna dama nie wraca sama do domu.

I assume the casino pays you by the month, right?
Zakładam, że kasyno płaci ci co miesiąc, prawda?

Well, we have ourselves a new casino out by the freeway.
Dobrze, mamy się nowe kasyno poza przez autostradę bezpłatną.

That would change the relation of the pool to the casino.
Tak, ale to zmieni położenie basenu w stosunku do kasyna.

Guy got stuck in between you and his ex at casino night.
Wczoraj wieczorem musiał stanąć między Tobą, a jego ex.

We used to hit vegas together, but he got tired of the casino scene.
Jeździliśmy razem do Vegas, ale jemu znudziły się kasyna.

This was an illegal and inappropriate form of a casino.
To była nielegalna i nieodpowiednia forma kasyna.

A week ago, an employee stole money from this casino.
Tydzień temu, pracownik ukradł pieniądze z tego kasyna.

To get to your room, go through the casino, veer to the left.
Żeby dostać się do pokojów, muszą państwo przejść przez kasyno.

Yeah, the tribe got a license to run a casino on their land.
Ta, plemię dostało licencję na prowadzenie kasyna na swoich terenach.

Well, you took a limo from the casino to the airport.
Prawdopodobnie wziąłeś limuzynę z kasyna na lotnisko.

That this new casino is anything more than a ploy?
To nowe kasyno to oczywiście sztuczka.

As soon as they leave, I run back down to the casino.
No więc, oni poszli, a ja myk, do kasyna.

I know more about casino security than any man.
Obydwaj oszaleliście. Wiem więcej o zabezpieczeniach kasyn, niż ktokolwiek.

Three of your guards will carry the bags into the casino.
Trzech waszych strażników wniesie torby do kasyna.