Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy kartel; polityka koalicja; historia pisemne wyzwanie na pojedynek;
price cartel - kartel cenowy;
drug cartel - kartel narkotykowy;
drug cartel - kartel narkotykowy;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (comm) kartel

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kartel

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n kartel

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

kartel f

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kartel

Wordnet angielsko-polski

(a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service
"they set up the trust in the hope of gaining a monopoly")
trust
synonim: trust
synonim: corporate trust
synonim: combine

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist. wyzwanie na pojedynek; ek. kartel

Słownik techniczny angielsko-polski

kartel m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Are you able to envisage cartel agreements involving international food producers?
Czy możemy mówić o umowach kartelowych międzynarodowych producentów żywności?

statmt.org

Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
Jednak istnienie karteli a udowodnienie, że istnieją, to dwie różne sprawy.

statmt.org

Surely we have our competition policy to deal with cartels and monopolies.
Mamy przecież własną politykę konkurencji, żeby radzić sobie z kartelami i monopolami.

statmt.org

I would like to give you an idea of what cartels cost the European economy.
Chciałbym uświadomić państwu, ile gospodarkę europejską kosztują kartele.

statmt.org

We then raised the question of whether there were any cartel agreements.
Wtedy poruszyliśmy kwestię, czy istnieją jakieś porozumienia kartelowe.

statmt.org

Was using it to get the club out of the cartel deal.
Chciał go wykorzystać, żeby wyciągnąć klub z umowy z kartelem.

So you're saying that this could be the other cartel?
Mówisz, że to może być ten drugi kartel?

What kind of cartel would have you running its operation?
Jaki kartel pozwoliłby ci kierować jego operacjami?

What does a company need in order to establish a cartel?
Czego potrzebuje przedsiębiorstwo aby stworzyć kartel?

Kill this man, and you will be cartel member for life.
Co? Zabij tego człowieka i staniesz się członkiem kartelu do końca życia.

This means we can walk away from drugs and the cartel!
To znaczy, że możemy odciąć się od prochów i kartelu.

The cartel is expecting all of them in two days.
Kartel spodziewa się jej za dwa dni. Czaję!

The cartel found out we had a regular route into the states.
Kartel się dowiedział, że mamy regularną ścieżkę do Stanów.

There are rumors about a guy who took on the cartel a while back.
Krążą plotki o gościu, który jakiś czas temu zmierzył się z kartelem.

We then raised the question of whether there were any cartel agreements.
Wtedy poruszyliśmy kwestię, czy istnieją jakieś porozumienia kartelowe.

We can shut them down before they become the next dominant cartel.
Możemy ich pozamykać, zanim staną się kolejnym głównym kartelem.

Look, the cannot make a case against the Salvadoran cartel.
D.E.A. nie może zrobić sprawy przeciwko kartelowi salwadorskiemu.

This is our best chance to bring down the Meyers cartel.
To jest nasza najlepsza szansa na wyeliminowanie kartelu Meyers'a.

I was half scared for a second that these guys had cartel ties.
Byłem przerażony przez sekunde, że Ci faceci mieli powiązania z kartelem.

Another cartel is gearing up to grab the gas market.
Kolejny kartel przygotowuje się do przejęcia rynku gazu ziemnego.

And I've been working for this here cartel for the last four.
I pracuję dla tego kartelu przez ostatnie cztery.

So you think all the victims were cartel members?
Myślisz, że to wszystkie ofiary były członkami kartelu?

He will murder you and your family, and take over the cartel.
Chce zamordować ciebie, twoją rodzinę i przejąć kartel.

It means our government is backing one cartel to overthrow the others.
To, że nasz rząd wspiera jeden kartel, żeby obalić inne.

He'il lead you to where he has hidden the cartel's money.
On zaprowadzi was do miejsca gdzie ukrył pieniądze.

And, boss, the attorney general's office Called about the armenian cartel thing.
Szefie, dzwonili z biura prokuratora w sprawie armeńskiego kartelu.

Yesterday we taped him talking to a Cali cartel subject.
A wczoraj nagraliśmy jego rozmowę z kartelem Cali.

He thinks she belongs to some cartel or something.
On myśli, że ona należy do jakiegoś kartelu lub czegoś.

Unfortunate events such as yours, reason why this cartel deal worries us.
To właśnie przez takie nieszczęsne wypadki... ten układ z kartelem nas martwi.

Vasquez has to be crazy to deal Hidden in their own cartel.
Vasquez musi być szalony, by dotyczyć Schowany w ich własnym kartelu.

We said the cartel was up to something.
Mówi pan, że kartel coś knuje.

I've over seven hundred outlets. I would've more if the cartel increased my allotment.
Mam ponad 700 punktów sprzedaży. Miałbym więcej, gdyby kartel zwiększył mój przydział.

Are you able to envisage cartel agreements involving international food producers?
Czy możemy mówić o umowach kartelowych międzynarodowych producentów żywności?

Salazar not only runs a drug cartel, he's connected to terrorist organizations.
Salazar nie tylko jest szefem kartelu narkotykowego, ale ma również powiązania z siatkami terrorystycznymi.

I was just kind of lost... in this cartel shit.
Sam nie wiem... Pogubiłem się w tym syfie z kartelem.

Intelligence reports the cartel offensive is set to launch.
Wywiad donosi, że kartel jest gotowy do startu.

But he gets his stuff from the Caza Cartel, all right?
Ale on bierze towar od kartelu Caza, prawda?

Why has the all powerful Denoy diamond cartel allowed me to live, huh?
Dlaczego potężny kartel Denoy zostawił mnie przy życiu?

Plus, I'm pretty sure the cartel is shadowing me.
Plus, jestem prawie pewien, że kartel mnie śledzi.

You already proved yourself with the Mexican cartel.
Już udowodniłeś, jaki jesteś twardy z meksykańskim kartelem.

We believe the cartel is using Pezuela as a front for their California operation.
Naszym zdaniem kartel używa Pezuelę jako przykrywkę dla ich działań w Kalifornii.

It's the only way to calm the cartel.
Tylko w ten sposób uspokoimy kartel.

Find something that connects him with the Vasquez cartel.
Znajdź coś, co może go łączyć z kartelem Vasqueza.

According to my source, it's not the cartel.
Według mojego źródła to nie jest kartel.

The cartel is a risk for you.
Kartel to ryzyko dla was.

The whole cartel is after you now.
Teraz ściga was cały kartel.

It is owned by a private banking cartel.
To jest własnością prywatnej kartelu bankowego.

I suspect a Chinese terrorist group or the Cali cartel.
Podejrzewam Chińską grupę terrorystyczną lub kartel Cali

But like you said, it's cartel, all right.
Ale tak jak mówiłeś, to kartel.

Lots of bodies, apparently, even by cartel standards.
Pełno trupów, dużo nawet jak na kartel.

We gotta pull him off this cartel shit.
Musimy odstawić go od tego bajzlu z kartelem.

Our contract with the cartel expires next year.
Nasz kontrakt z kartelem wygasa w przyszłym roku.

And even worse, El Paso says he's got some kind of cartel connection.
Co gorsza, według El Paso ma on powiązania z kartelem.

I believe that this team effort has produced a policy-blocking cartel with a shared mantra: business as usual.
Sądzę, że ten zbiorowy wysiłek zaowocował blokiem powstrzymującym zmiany, który łączy mantra: biznes jak zwykle.