Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia pancerz, skorupa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C pancerz, skorupa (np.)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skorupa (np. żółwia)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PANCERZ ŻÓŁWIA

Wordnet angielsko-polski

(hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles)
pancerz
synonim: shell
synonim: cuticle
synonim: shield

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. pancerz
skorupa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Pancerz

Skorupa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Brighter than all around her, but bruised as so many have been by the years of collateral damage, she simply grips the screen with her wit, with the way in which her refusal to forgive herself for anything has carapaced into a refusal to extend forgiveness to anyone else; and then with her sudden, shocking vulnerability.

www.guardian.co.uk