Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kemping, biwakowanie, obozowanie;
camping holiday - wakacje pod namiotem;
camping gas - gaz z butli;
camping stool - rozkładany stołek;
camping equipment - wyposażenie turystyczne, sprzęt turystyczny;
camping ground - obozowisko, kemping;
camping stove - kuchenka turystyczna;
camping ground - obozowisko, kemping;
camping stove - kuchenka turystyczna;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kemping, biwakowanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

biwak

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kemping, obozowanie
to go ~ wybrać się na kemping
~ equipment sprzęt turystyczny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kemping, obozowanie
to go camping - wybrać się na kemping
camping equipment - sprzęt turystyczny
camping site - pole namiotowe

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBOZOWY

KEMPINGOWY

OBOZOWNICTWO

KEMPING

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of encamping and living in tents in a camp)
biwak
synonim: encampment
synonim: bivouacking
synonim: tenting

2. (the act of encamping and living in tents in a camp)
campingowanie, kempingowanie: : synonim: encampment
synonim: bivouacking
synonim: tenting

Słownik internautów

kemping, obozowanie, biwakowanie, życie obozowe

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

obozowanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

biwakowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rekr. kampingowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I haven't gone camping since... well, the last time my grandpa took me.
Nie obozowałem od...... od czasu jak mnie zabrał dziadek.

OpenSubtitles

I've taken them camping in the kelp forests of California.
Wziąłem ich na camping do lasu wodorostów w Kalifornii.

TED

And for me, a lot of this started when I was younger and my family used to go camping in upstate New York.
Jeśli chodzi o mnie to gdy byłem młodszy, moja rodzina jeździła na campingi na północ stanu Nowy Jork.

TED

Somebody is camping in your head.
Ktoś zamieszkuje w twojej głowie.

TED

So I packed my cat, my Rottweiler and my camping gear into a 1975 Chevy van, and drove off into the sunset, having fully failed to realize three critical things.
Spakowałam kota, rottweilera i ekwipunek do vana Chevroleta, rocznik 75 i odjechałam w stronę zachodu słońca. ~~~ Zapomniałem jednak o trzech podstawowych rzeczach.

TED

Life was busy: postgraduate degrees, jobs, spells abroad in Canada and the US, pubs, long-distance walks, camping trips, weekends with friends, art galleries.

www.guardian.co.uk

You don't necessarily need a voluminous bag, especially if you're not taking camping gear.

www.guardian.co.uk

With an expanse of family camping equal, if not greater, than that for "general" campers - who included everything from tipsy teenagers to gothic-painted Morris dancers - and, sadly, even more families, pushed out their assigned spaces by triple-gazebos, swing-ball sets and acre upon acre of awnings.

www.guardian.co.uk

We took a cross-channel ferry and went camping in the Ardennes: a beautiful wooded part of Europe.

www.guardian.co.uk

That's a lot of stuff for a couple days camping.
Mnóstwo rzeczy jak na kilka dni kampingowania.

This camping trip was his idea to get us back together.
Ten cały biwak to był jego pomysł, żeby nas zbliżyć do siebie na nowo.

This is the camping trip he wanted us to take last summer.
To wycieczka, na którą chciał nas zabrać ostatniego lata.

I had to see what you wanted my camping gear for.
Chciałam zobaczyć po co ci mój sprzęt kempingowy.

You were the one who told us where Carl was camping.
To ty nam powiedziałeś gdzie Carl obozował.

Three days ago, a juvenile died at a camping ground.
Trzy dni temu, na imprezie, zmarł młody człowiek...

Well, yes, but what about our camping trip for this weekend?
Cóż, tak, a co z naszym wspólnym wyjazdem na ten weekend?

Your little camping trip with Andy will have to wait.
Twoja wycieczka z Andy'm będzie musiała poczekać.

I love camping, and it looks like we'll finally get our chance to chat.
Uwielbiam biwakowanie, i wygląda na to, że w końcu będziemy mieli okazję żeby pogadać.

If you suggest camping, there will be a live and celebrated television death.
Jeśli sugerujesz camping, będziemy na żywo celebrowali smierć telewizji.

Mommy, can I please go camping with the girls this weekend?
Mamo, mogę jechać na kamping z dziewczynami w ten weekend?

My parents are going camping tomorrow, and, it is so boring.
Moi rodzice jadą jutro na kemping, a to takie nudne.

But tragedy struck when he took me on my first camping trip.
Ale tragedia uderzyła, kiedy zabrał mnie na camping.

I used to take my family camping every year.
Każdego roku zabierałem cię na rodzinne biwakowanie.

Our families used to go camping together, I remember.
Nasze rodziny zwykły jeździć razem na kemping, pamiętam.

Honestly. Just because we're camping doesn't mean you get to act like a pig.
To, że jesteśmy na kempingu nie znaczy, że mamy zachowywać się jak świnie.

Remember when we all went camping up at lake Hemet?
Pamiętam, kiedy wszyscy udali się camping się na jeziorze Hemet?

And I remember that he had lots of supplies but no camping gear.
Pamiętam, że miał z sobą dużo zapasów, ale żadnego namiotu czy czegoś takiego.

You talk as though it were a camping trip.
Mówi pan jak by był to jakiś obóz

Your brother told me you and he used to go camping with your mom.
Twój brat powiedział mi ciebie i jego użyty, by pojechać na camping z twoją mamą.

My mom thinks I'm going camping with the guys.
Moja mama myśli, że jadę na camping z kumplami.

They're very understanding about not going camping this weekend.
Były bardzo wyrozumiałe w sprawie wyjazdu na camping w ten weekend.

I have winter camping till 4:00and ballet class until 5:30.
Obóz zimowy mam do 16:00,a zajęcia baletu do 17:30.

He's really good at camping and how to make fire from rocks and stuff.
Jest dobry w obozowaniu i jak stworzyć ogień z kamieni i w ogóle...

I took my family camping because I'm an idiot.
Zabrałem swoją rodzinę na ten kamping bo jestem idiotą.

Since you convinced me to go camping with you that night?
Od czasu gdy przekonałeś mnie tamtej nocy żebym poszedł na biwak?

We tried camping in the backyard, but there was a scary cat.
Staraliśmy kemping na podwórku, ale był straszny kot.

We were supposed to go camping there this weekend.
Mieliśmy tam pójść na kemping w ten weekend.

Mike really wants us to do that camping trip that we've been talking about.
Mike bardzo chce, żebyśmy pojechali na ten camping, o którym mówiliśmy.

Short of camping on my lawn and begging profusely, no!
Biwakować przed moim domem i błagać. Nic z tego!

We've been camping here since we were kids.
Biwakowaliśmy tu odkąd byliśmy dziećmi.

You know how Big Dave loved camping and the out of doors?
Wie pan, że Big Dave uwielbiał camping.

I've never been camping with my dad before.
Ja nigdy nie byłem z ojcem pod namiotem.

Maybe take the boys on a camping trip.
Może zabrać chłopaków na obóz.

Uh, I was camping and partying in the woods with a bunch of friends.
Uh, biwakowałam i imprezowałam w lesie z grupką znajomych.

The food wasn't so great... but camping in the desert was amazing.
Jedzenie było średnie... ale obóz na pustyni był świetny.

We're having an overnight camping trip, Big Bear this weekend.
Mamy overnight kemping podróż, Duży Niedźwiedź ten weekend.

It's very filling and it preserves well for camping.
Jest bardzo syty i sprawdza się przy biwakowaniu.

We're just trying to buy some camping gear.
Chcemy tylko kupić jakiś sprzęt obozowy.

How about this weekend on the camping trip?
Może w ten weekend na wycieczce?

I'm camping down at the pond due south.
Ja obozuję nad stawem na południe.

Boss man's camping with the wife and kid.
Szef jest na kempingu z żoną i dzieciakiem.

This one's for camping, and this is a good manners badge.
Tamta za obozowanie, a to jest odznaka za dobre maniery.

Ted, she is going on that camping trip.
Ted, ona wyjeżdża na tą wycieczkę.

I wanna go camping, why don't you take me?
Ale ja też chcę na biwak. Dlaczego mnie nie zabierzesz?

He said something about being concerned about a friend camping on Pike Island.
Mówił, że martwi się o przyjaciółkę na campingu na Pike Island.

A friend of mine went camping on Pike Island.
Moja przyjaciółka popłynęła na camping na Pike Island.

Marshmallows remind me of going camping with my daddy.
Pianki przypominają mi biwakowanie z tatą.

Whose idea was it to go camping?
Czyj to był pomysł z tym biwakiem?