Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kamuflować, maskować się, zamaskować;
camouflage oneself - ukryć, ukrywać, maskować się, kamuflować się;
camouflage oneself - ukryć, ukrywać, maskować się, kamuflować się;

(Noun) kamuflaż, maskowanie się, maskowanie;

(Adjective) maskujący, kamuflujący;
camouflage trousers - (Noun) spodnie ze wzorem maskującym;
camouflage net - siatka maskująca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U kamuflaż, zamaskowanie, zasłona dymna.vt (lit, fig) maskować, kamuflować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kamuflaż, maskowanie
maskować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

moro

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt maskować, kamuflować
s maskowanie, kamuflaż
~ clothing ubrania maskujące
~ colorpatch wzór maskujący
~ kit zestaw maskujący
~ net siatka maskująca
radar ~ maskowanie radiolokacyjne

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAMUFLAŻ

MASKOWANIE

MASKOWAĆ

ZAMASKOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kamuflaż
N zamaskowanie
V kamuflować się
V maskować się

Słownik internautów

maskować, kamuflować
maskowanie, kamuflaż

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. maskowanie; kamuflaż; pokrycie maskujące; środki do maskowania zob.także deception
~, aircraft - maskowanie samolotu
~, airfield - maskowanie lotnisk
~, anti aircraft - maskowanie przeciwlotnicze
~, anti-radar - maskowanie przeciwradiolokacyjne
~, artificial - maskowanie sztuczne
~, colour - maskowanie kolorystyczne
~, combat - maskowanie bojowe
~, conventional - maskowanie konwencjonalne
~, dazzle - jaskrawy kamuflaż okrętów (głównie okresu I wojny światowej)
~, desert - kamuflaż pustynny
~, direct - maskowanie bezpośrednie
~ and concealment of one's intentions - maskowanie i ukrywanie własnych zamiarów
~, infrared - maskowanie w podczerwieni
~, light-coloured - kamuflaż w jasnych kolorach
~, military - maskowanie wojskowe
~, natural - maskowanie naturalne
~, operational - maskowanie operacyjne
~, optical - maskowanie optyczne
~, protection - maskowanie ochronne
~, pyrotechnic - maskowanie pirotechniczne
~, radar - maskowanie radiolokacyjne, kamuflaż radiolokacyjny
~, ship - maskowanie okrętu
~, smart - maskowanie inteligentne (komputerowe)
~, smoke - maskowanie dymne
~, sound - maskowanie dźwiękowe
~, technical - maskowanie techniczne
~ through mimicry - maskowanie przez upodobnienie się do otoczenia
~, traditional - maskowanie tradycyjne
~, troop - maskowanie wojsk
~, winter - kamuflaż zimowy, maskowanie zimowe
~, wire netting - kamuflaż z siatki drucianej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And not uniquely but certainly, the octopus in Australia are masters at camouflage.
I, choć nie tylko tam, to w Australii ośmiornice to z pewnością mistrzowie kamuflażu.

TED

They're butterfly specimens who have a natural camouflage.
To motyle o naturalnej zdolności maskowania.

TED

Calling themselves a militia, gatherings of extremely right-wing men (and some women) were crawling around the backwoods in camouflage fatigues playing war games against a loosely termed "federal government".

www.guardian.co.uk

The wards are set up like a hospital, but a lot of the medical staff are in camouflage uniform; some wear berets inside.

www.guardian.co.uk

My flowery bike wasn't great camouflage and startled a number of elephants as I passed.

www.guardian.co.uk

Back at the Yard, Operation Finlayson detectives were looking at a vast range of potential threats, but still had few clues, no accomplices or even a plausible denouement for a man whose personal and professional inclinations were to camouflage everything he did.

www.guardian.co.uk

I got an idea, but I'd have to get my hands on some camouflage.
Mam pomysł, ale muszę dostać jakiś kamuflaż.

You guys really need to work on your camouflage skills.
Naprawdę musicie popracować nad umiejętnościami maskowania.

What do you think it is, camouflage for the bridge?
Jak sądzisz, to jest kamuflaż mostka!

Only in this case, she's using your memory as a camouflage.
Tylko w tym przypadku pamięć to kamuflaż. On kłamie.

You two get on the beach and camouflage the boat.
Wy dwaj idźcie na plażę i ukryjcie łódź.

Well, you can just tell them that you look really good in camouflage.
Zawsze, możesz im powiedzieć , że świetnie ci w kamuflażu.

I don't know about you, but I have to camouflage.
Nie wiem co wy zrobicie, ja muszę się ukrywać.

Someone's using the same thermoptic camouflage as mine, type 2902.
Ktoś używa kamuflażu termooptycznego takiego jak mój, typ - 2902.

There's threats everywhere, and the world is draped in camouflage.
Niebezpieczeństwo czyha wszędzie, a świat jest pokryty kamuflażem.

You know, I just can't seem to picture you in camouflage and orange.
Nie mogę sobie wyobrazić pani, w kamuflażu i pomarańczowym kolorze.

Just be glad Aquino can only do that camouflage thing when they're standing still.
Trzeba być dumnym, że Aquino może tylko robić te sztuczki z kamuflażem

The contemporary lifestyle helps camouflage this new poverty to a large extent.
W znacznym stopniu to nowe ubóstwo pomaga zakamuflować współczesny styl życia.

If the Cast Out exist, they would camouflage themselves as something else.
Jeśli Wygnańcy istnieją, to kamuflowaliby się... jako ktoś inny.

Archer to Engineering. Is there a problem with the camouflage?
Archer do maszynowni. Czy jest jakiś problem z kamuflażem?

It's an animal covered in moles that can camouflage itself perfectly.
To zwierzę pokryte pieprzykami, dzięki którym doskonale się kamufluje.

Really? Isn't it a little early for camouflage?
Naprawdę? nie jest tym trochę wcześnie dla kamuflażu?

But why's he in yellow if he's in camouflage?
Czemu jest ubrany na żółto, skoro ma się maskować?

Is an expert in camouflage and survival techniques.
Ekspert w kamuflażu i technikach przeżycia.

Watch this, and then camouflage the move.
Obejrzyj ją i wtedy kamuflaż.

And not uniquely but certainly, the octopus in Australiaare masters at camouflage.
I, choć nie tylko tam, to w Australii ośmiornice to zpewnością mistrzowie kamuflażu.

When I get nervous, I can't control my camouflage reflex.
Gdy się denerwuję, tonie mogę kontrolować mojego kamuflażu.

Do you even own camouflage? - that's it.
Masz nawet własny kamuflaż - Dobra, dość tego.

I had a camouflage suit too, but an exchange...
Mam też kostium kamuflujący, ale wymiana...

It is a matter of camouflage.
To kwestia kamuflażu.

The tall guy in the camouflage jacket.
Wysoki facet w kurtce kamo.

Four pairs of camouflage pants, three khaki shirts, boots.
Cztery pary spodni, trzy koszule khaki, buty.

That kind of machine cannot be painted... in Pink Camouflage!
Takiej maszyny się tak po prostu nie lakieruje... Różowy kamuflaż!

My hate was simply a camouflage.
Moja nienawiść była tylko przykrywką.

This, my friend, is your camouflage.
A oto, mój przyjacielu, twój kamuflaż.

His liver must look like camouflage.
Jego wątroba musi wyglądać jak kamuflaż.

The desert camouflage, the whole bit.
Pustynny kamuflaż i cała reszta.

Even Maximilian needed me for camouflage.
Dlatego Maximilian użył mnie jako kamuflażu.

He's got a natural camouflage.
Ma naturalny kamuflaż.

It ain't camouflage for the bridge.
Na pewno nie kamuflaż mostka.

Could be camouflage. Could be dead.
To może być kamuflaż, albo jest martwa.

Not, this just his camouflage
Nie, to jego kamuflaż

Xue's death was a camouflage.
śmierć Xue była tylko kamuflażem.

Covered in camouflage... sitting out in the woods all day, stakin' out a turkey.
Cali zakamuflowani... siedzą w krzakach cały dzień, czyhając na indyka.

Naughty dicky... to camouflage myself and look like any ordinary old curate's drudge.
Niegrzeczny ptaszek... aby się zakamuflować i wyglądać jak zyczajne stare popychadło.

Theres no camouflage, no romance.
Nie ma tu kamuflażu, romantyczności.

Camouflage... skip to number 6!
Kamuflaż, przejść do numeru szóstego!

Despite all the camouflage manoeuvres, the people have understood full well that a treaty that is 95% in keeping with the rejected EU Constitution is no Columbus's egg, even if the EU establishment is trying to market it as such.
Mimo tych wszystkich zakamuflowanych manewrów, ludzie bardzo dobrze zrozumieli, że traktat, który jest w 95% odzwierciedleniem Konstytucji UE, nie jest jajkiem Kolumba, mimo że establishment UE stara się go w ten sposób przedstawić.