Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kamera wideo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kamera wideo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) camera + recorder kamera wideo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kamera wideo

Wordnet angielsko-polski

(a portable television camera and videocassette recorder)
kamkorder

Słownik internautów

kamera wideo

Słownik audio-video Montevideo

kamwid, kamerowid, kamkorder, mała przenośna kamera telewizyjna z mikrofonem i wbudowanym magnetowidem, [od camera i recorder], z rejestracją na kasetę

miniaturowy magnetowid połączony z kamerą wizyjną i mikrofonem w jednej obudowie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kamera

kamwid

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is me with a camcorder on a phone going like this.
Tu widzicie mnie z kamerką w telefonie, a tak to działa.

TED

You know, the bar was set pretty high when Mel gave me that camcorder.
Wiecie, Mel zawiesiła wysoko poprzeczkę, dając mi tą kamerę.

This is me with a camcorder on a phone going likethis.
Tu widzicie mnie z kamerką w telefonie, a tak todziała.

Barney, you won that camcorder in just one second!
Barney, wygrałeś tę kamerę w zaledwie sekundę!

Christy tells them to her camcorder.
Christy mówi o nich do kamery.