Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport pomocnik noszący sprzęt do gry, osoba nosząca za graczem kije; wózek do przewożenia ciężkich przedmiotów;
caddie cart - wózek golfowy;

(Verb) nosić sprzęt do gry, nosić kije golfowe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chłopiec noszący kije golfowe
nosić kije golfowe

Nowoczesny słownik angielsko-polski

osoba noszaca torbę z kijami gracza

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOSICIEL KIJÓW GOLFOWYCH