Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kakaowiec;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U kakaowiec, kakao

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kakao, nasiona kakaowca

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kakao

kakaowiec (drzewo)

Wordnet angielsko-polski

(tropical American tree producing cacao beans)
kakaowiec, drzewo kakaowe
synonim: cacao tree
synonim: chocolate tree
synonim: Theobroma cacao

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kakaowiec