Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zatyczka, szpunt, korek; czop; bujda, bajer, lipa, blef; łapówka;

(Verb) zakorkować, zaszpuntować, zatkać; czopować; podwyższyć; rzucić; tłuc;
bung out - wywalić, wyrzucić;
bung to - wrzucić, cisnąć coś;
bung down - zaczopować, zaszpuntować, zatkać;
bung up - zakorkować, zaszpuntować, zaczopować; zapychać; podwyższać;
bung sb - dać komuś w łapę, wręczyć łapówkę;
bung sth into - wrzucić coś, wcisnąć, upchać;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (stopper, cork) zatyczka
szpunt
korek.vt/vi
1.
(close with a cork, also ~up) szpuntować
korkować (się)
zatykać (się) .
2.
(throw) rzucać
ciskać czymś

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szpunt, korek, zatyczka, czop
wrzucić, wstawić
~ up zakorkować, zaszpuntować, zaczopować

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zator, korek, zatyczka
zatorować, zakorkować, zapchać
~ off uciekać
go ~ umrzeć, zbankrutować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

łapówka

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n korek, zatyczka, czop (beczki)
kołek okładowy v rzucać, ciskać

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s korek, zakrętka

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZPUNT

KOREK

CZOP

ZAKORKOWAĆ

RZUCAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N szpunt
V szpuntować
V wsadzać

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bujda

zatyczka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Hence, the thing we are talking about today - these bungs to selected favoured companies.
W związku z tym to, o czym dziś mówimy - to przytyk do wybranych, faworyzowanych spółek.

statmt.org

We need Cargill to work with Bunge.
Cargill powinien pracować z Bunge.

TED

Sue, bung your Khy Pass over here, have a crack at the foosball.
Sue, korkuj twoją Khy Przepustkę tutaj, miej pęknięcie w foosball.

and bung it down the lavatory.
i szpuntować to w dół toalety.

Besides, Kenny What's-his-name slipped him a bung.
Poza tym ten Kenny, jak mu tam...?