Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) bombowy;

(Noun) samolot bombowy, bombowiec, szturmowiec; zamachowiec, terrorysta;
bomber crew - (Noun) załoga bombowca;
bomber command - (Noun) dowództwo bombowców;
bomber jacket - (Noun) krótka skórzana kurtka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(aircraft) samolot bombowy
bombowiec.
2.
(terrorist) zamachowiec
terrorysta

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bombowiec

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bombowiec
dive ~ bombowiec nurkujący

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bombowiec
zamachowiec (podkładający bomby)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOMBOWY: SAMOLOT BOMBOWY

SZTURMOWIEC

Wordnet angielsko-polski

(a military aircraft that drops bombs during flight)
bombowiec, samolot bombowy

Słownik internautów

bombowiec, samolot bombowy
zamachowiec

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zamachowiec

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn. bombowiec; samolot bombardujący; samolot bombowy
~, Allied - bombowiec aliancki
~, day; ~, daytime - bombowiec dzienny
~, diving - bombowiec nurkujący
~, enemy - bombowiec nieprzyjacielski
~, flying-wing - bombowiec typu latające skrzydło
~, four engined - bombowiec czterosilnikowy
~, heavy - ciężki bombowiec
~, high altitude - bombowiec działający na dużych wysokościach, bombowiec latający na wysokim pułapie
~, high speed - szybki bombowiec
~, hostile - bombowiec nieprzyjacielski
~, intercontinental - bombowiec międzykontynentalny
~, intermediate range - bombowiec średniego zasięgu
~, invisible - bombowiec niewidzialny
~, jet - bombowiec odrzutowy
~, land based - bombowiec bazujący na lądzie
~, light - lekki bombowiec
~, long range - bombowiec dalekiego zasięgu
~, long-range strategic - bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu
~, low flying - bombowiec latający na niskim pułapie
~, low altitude; ~, low-level - bombowiec latający na niskim pułapie
~, medium - bombowiec średni
~, medium range - bombowiec średniego zasięgu
~, medium-sized - bombowiec średniej wielkości
~, multi-purpose - bombowiec wielozadaniowy
~, naval - bombowiec morski
~, navy - bombowiec (na wyposażeniu) marynarki wojennej
~, night - bombowiec nocny
~, nuclear - bombowiec do przenoszenia broni jądrowej
~, nuclear-armed - bombowiec uzbrojony w broń jądrową
~, nuclear-powered - bombowiec o napędzie atomowym
~, patrol - bombowiec patrolowy
~, reconnaissance - bombowiec zwiadowczy
~, scout - bombowiec zwiadowczy
~, short range - bombowiec bliskiego zasięgu
~, stealth - bombowiec niewidzialny (dla radaru)
~, strategic - bombowiec strategiczny
~, stuka dive - lotn. sztukas
~, subsonic - bombowiec poddźwiękowy
~, superfortress - superforteca
~, supersonic strategic - ponadźwiękowy bombowiec strategiczny
~, variable-wing - bombowiec o zmiennym skrzydle

Słownik techniczny angielsko-polski

samolot bombowy, bombowiec m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We traced the Detroit bomber's trail from the United States to Europe, to Africa and Yemen.
Prześledziliśmy szlak zamachowca z Detroit w Stanach Zjednoczonych do Europy, Afryki i Jemenu.

statmt.org

Our attention may have been generated by the attempted airline bomber.
Naszą uwagę wzbudził zapewne nieudany zamach bombowy na samolot.

statmt.org

I happened to be in Lahore, Pakistan on the day that two mosques were attacked by suicide bombers.
Miało to miejsce w Lahore w Pakistanie, kiedy dwa meczety zaatakowali zamachowcy - samobójcy.

TED

They include Hussain Osman, one of the 2005 London bombers.
Był wśród nich Hussain Osman, jeden z autorów zamachu bombowego w Londynie w 2005 roku.

statmt.org

Today, I want you to look at children who become suicide bombers through a completely different lens.
Chcę, żebyście zobaczyli dzieci, przyszłych zamachowców - samobójców, z zupełnie innej perspektywy.

TED

You've been with us for two months. Did you the bomber?
Jest pan u nas od dwóch miesięcy. Zidentyfikował pan zamachowca?

This guy could be the bomber himself for all we know.
Ten gość sam może być zamachowcem, o czym wszyscy wiemy.

What if you're wrong and the bomber's still out there?
A co jeśli się mylisz i zamachowiec wciąż tam jest?

Why shouldn't I be a bomber if you treat me like one?
Dlaczego nie miałbym być zamachowcem, skoro tak mnie traktujecie?

You know, the bomber said something about answering the call.
Wiesz, zamachowiec powiedział coś o odebraniu wezwania.

American and English bomber wings are already on their way.
Amerykańskie i angielskie eskadry bombowców już są w drodze.

And the brains should lead us to our big bad bomber.
A mózg powinien zaprowadzić nas do wielkiego, złego zamachowca.

The Russians have seven bomber groups in the air at this moment.
W powietrzu jest teraz siedem grup sowieckich bombowców.

How does a child get transformed into a suicidal bomber?
Jak to możliwe, żeby dziecko przerobić w samobójczą bombę?

I'd have put money on him being the bomber.
Postawiłabym pieniądze na to że jest zamachowcem.

When you look at someone like me, you think bomber, right?
Kiedy na mnie patrzysz, myślisz zamachowiec.

Our attention may have been generated by the attempted airline bomber.
Naszą uwagę wzbudził zapewne nieudany zamach bombowy na samolot.

Now, we have a contact number for our bomber.
Mamy numer kontaktowy do naszego zamachowca.

And this mad bomber must be apprehended at all costs.
A szalony bombiarz musi być zatrzymany za wszelką cenę.

It's got nothing to do with the B-3 bomber.
Nie mające nic wspólnego z B-3.

This could very well be their next suicide bomber.
To mogłoby bardzo dobrze być ich następny zamachowiec samobójca.

Baqir was never a suicide bomber and you know it.
Baqir nigdy nie był zamachowcem i dobrze o tym wiecie.

Jane, I just got a letter from the bomber.
Jane, właśnie otrzymałem list od podkładacza.

We need to distinguish between the suicide bomber and his or her recruiter.
Musimy rozróżnić pomiędzy zamachowcem-samobójcą i osobą, która taką osobę zwerbowała.

Well, perhaps it's where the bomber injected himself with propranolol.
Może to miejsce, gdzie zamachowiec wstrzyknął sobie propranolol.

One was the V-1 buzz bomber, literally the first cruise missile.
Jedną była broń odwetowa V-1, dosłownie pierwszy pocisk samosterujący.

Well,couldn't have caught that serial bomber without your expertise, Detective.
Coz,nie moglibysmy zlapac tego seryjnego zamachowca bez twoich ekspertyz, Detektywie.

And for the folks who might not know, Achmed, you are a suicide bomber.
Dla tych którzy cię jeszcze nie znają, jesteś zamachowcem samobujcą

We're all staying behind to search this shithole for the bomber.
My zostajemy tutaj, żeby przeszukać to zadupie i znaleźć zamachowców.

American bomber planes over the area... so they're in the air.
Amerykańskie bombowce wleciały w strefę... są właśnie w powietrzu.

That is a B-2 stealth bomber coming into land at...
To niewidzialny dla radarów B-2 podchodzący do lądowania...

It means our bomber has finally made contact.
To znaczy, że nasz podkładacz wreszcie nawiązał kontakt.

And the more they call me the mad bomber the more they're scaring themselves.
Im więcej nazywają mnie szalonym zamachowcem, tym bardziej sami się boją.

My parents had just gone to see Kansas City Bomber.
Rodzice wrócili z seansu Kansas City Bomber.

Now ask him is the bomber hiding here?
Teraz zapytaj go, czy zamachowiec ukrywa się tutaj?

Deeper than any bomber force has gone before.
Dalej niż dotarł jakikolwiek bombowiec.

We find the bomber by understanding the bomb.
Znajdziemy zamachowca kiedy zrozumiemy jego bombę.

I don't think he considers himself a bomber.
Nie sądzę, żeby on uważał siebie za terrorystę.

So the final piece of the bomber's signature?
Więc ostatnim kawałkiem z podpisu zamachowca?

Would you like to see my bomber?
Chciałaby pani zobaczyć mój bombowiec?

While they are landing on the deck, rearm our bomber with torpedoes.
Kiedy będą lądowali, niech przezbrajają bombowce w torpedy.

So maybe our bomber made a fast getaway.
Więc może nasz zamachowiec chciał jak najszybciej uciec.

What do we have on that bomber?
Co mamy na zamachowca?

Could our bomber be in the guard ?
Nasz zamachowiec może pracować w armii?

Shit! Don't you dare tell anyone. I'm the shoe bomber.
Sraj! nie rób cię ośmielają się powiedzieć kogoś. jestem bombowcem buta.

This is the McCarren airport tunnel bomber, at least what's left of him.
To jest zamachowiec z lotniska McCarren, a przynajmniej to, co z niego zostało.

The bomber used it in the detonating charge.
Twórca bomby użył go w ładunku detonującym.

Bomber came in through an unlocked window in the maid's room
Zamachowiec dostał się do środka przez otwarte okno w pokoju służącej.

How many philosophers in bomber jacket confuse that?
Ilu filozofów w kurtkach lotniczych to myli?

If I have to inspect one more bomber...
Jeśli będę musiał sprawdzić jeszcze jeden bombowiec...

Well, sir, I must be off to apprehend... this mad bomber now.
W każdym razie muszę się teraz odmeldować, aby schwytać... tego szalonego bumbardiera.

Nobody is born a suicide bomber, nobody is born a terrorist.
Nikt nie rodzi się zamachowcem samobójcą ani terrorystą.

My father was a suicide bomber.
Mój ojciec był zamachowcem samobójcą.