Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bas

basowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Siftable zawierają dźwięki takie jak gitara, bas, perkusja. ~~~ Każdy z nich ma cztery odmiany.
Each of these has four different variations, you get to choose which one you want to use.

TED

Szczegółowa struktura organizacyjna znajduje się na stronie www.ecb.europa.eu/ecb/orga/orgachart/bas/html/index.pl.html.
For details of the organisational structure, see www.ecb.europa.eu/ecb/orga/orgachart/bas.

ECB

Polska jest zaniepokojona propozycją złożoną przez posła sprawozdawcę Basa Eickhouta. Dokument ten zawiera liczne kwestie, które mogą zagrażać gospodarce europejskiej.
Poland is alarmed at the proposal by the rapporteur, Mr Eickhout, which covers many issues which could pose a threat to the European economy.

statmt.org

Na przykład, szacowany okres wdrożenia BAS (systemu wspomagania hamulców) wynosi 33 miesiące, podczas gdy proces ten jest relatywnie prosty.
There is, for example, the estimated 33 months lead-time for the implementation of BAS (Brake Assist System) for cars, although the implementation process is really fairly simple.

statmt.org

Bas and I both have that feeling.
Bas i ja, razem tak czujemy.

Sure. Okay. It bas nice talking to you, Dad.
Pewnie. Miło było z tobą pogadać, tato. Dzięki, że zadzwoniłeś.

And wade kinsella's bas... $40! ...Is sold to miss Magnolia Breeland.
I koszyk Wade'a Kinsell'a... $40! ...Zostaje sprzedany pannie Magnolii Breeland.

I should also like to commend the rapporteur on pressing for BAS - Break Assist systems - to be made standard in cars without delay, to help drivers stop in time.
Chciałabym również pochwalić sprawozdawcę za jego upór w odniesieniu do bezzwłocznego wprowadzenia systemu wspomagania hamulców BAS jako normy dla samochodów, aby pomóc kierowcom zatrzymać się na czas.

There is, for example, the estimated 33 months lead-time for the implementation of BAS (Brake Assist System) for cars, although the implementation process is really fairly simple.
Na przykład, szacowany okres wdrożenia BAS (systemu wspomagania hamulców) wynosi 33 miesiące, podczas gdy proces ten jest relatywnie prosty.

The next item is the report by Bas Eickhout, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emissions and assessing the risk of carbon leakage.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pana posła Basa Eickhouta złożone w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, w sprawie analizy możliwości zwiększenia celu dwudziestoprocentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz oceny ryzyka ucieczki emisji.