Słownik polsko-angielski

band
~ rozbójników - brigand band
~ terrorystyczna - terrorist band
~ uzbrojona - armed band

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(szajka) gang, band
banda chuliganów: hooligan bandbanda wyrostków: gang of juvenileskradzież rabunkowa dokonana przez bandę: gang robberyprzestępcza działalność bandy: gang activitywojna pomiędzy bandami: gang war

Wordnet polsko-angielski


1. (an association of criminals
"police tried to break up the gang"
"a pack of thieves")
gang, pack, ring, mob
synonim: szajka
synonim: chewra
synonim: hewra

2. (a disorderly crowd of people)
mob, rabble, rout: : synonim: zgraja
synonim: horda
synonim: wataha
synonim: granda

3. (an informal body of friends
"he still hangs out with the same crowd")
crowd, crew, gang, bunch: : synonim: paczka
synonim: ferajna

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gang, band, mob

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C band
gang

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BUNCH

GANG

CREW

MULTITUDE

COMPANY

PACK

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

gang band pack

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f (grupa) gang, band
sport. (krawędź) border

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

band

Słownik techniczny polsko-angielski

f boodle, a slug of

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

caboodle

cushion

Nowoczesny słownik polsko-angielski

group

fence

parapet

a bunch of

boards

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Bandy żołnierzy regularnie dopuszczają się napadów, rabunków i gwałtów.
Gangs of soldiers are regularly involved in attacks, robbery and rape.

statmt.org

Pan poseł Lamassoure nazwał ich bandą czworga; muszę powiedzieć, że była to bardzo miła banda.
Alain Lamassoure called them the gang of four. I must say it was a very nice gang.

statmt.org

Plantatorzy truskawek wraz ze swoją bandą najemnych zbirów usiłują zastraszyć pracujących u nich obcokrajowców.
Large-scale strawberry growers and their hired thugs attempted to intimidate the foreign workers.

statmt.org

Ze strony Parlamentu dokument jest wynikiem pracy czwórki sprawozdawców - bandy czworga, w tym Pani, Pani Przewodnicząca.
On the part of Parliament, the text is the result of the work of four rapporteurs, a gang of four, including you, Madam President.

statmt.org

Nie, radzieckiego Führera, Stalina, się chwali, zaprzecza się zbrodniom jego oraz jego bandy, a ofiary upokarza się i wyśmiewa.
No, the Soviet Führer, Stalin, is praised, his own and his gang's crimes denied or marginalised and the victims humiliated and mocked.

statmt.org