Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

refuge, sanctuary, harbour
shelter
(polityczny) political asylum, asylum
azyl dyplomatyczny: diplomatic asylumazyl na terenie przedstawicielstwa dyplomatycznego: legation asylumprawo azylu: right of asylumprośba o azyl polityczny: request for political asylumprosić o azyl: to ask for political asylumskorzystać z prawa azylu: to take shelter, to seek shelterudzielić komuś azylu: to take sb under one's shelter, to give sb asylum

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

asylu

Wordnet polsko-angielski


1. (a shelter from danger or hardship)
refuge, sanctuary, asylum
synonim: oaza
synonim: enklawa

2. (a shelter serving as a place of safety or sanctuary)
haven, oasis: : synonim: oaza
synonim: enklawa

3. (temporary housing for homeless or displaced persons)
shelter: : synonim: schronisko

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(polityczny) political asylum
(schronienie) refuge

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U refuge
asylum: prawo ~u a right of asylum

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m asylum

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HARBOUR

HARBOR

SANCTUARY

REFUGE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m asylum, refuge, sanctuary
prawo ~u right of sanctuary
szukać ~u seek refuge
udzielić komuś ~u grant asylum

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

asylum

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sanctum

Nowoczesny słownik polsko-angielski

retreat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

uważamy, że europejski pakt o imigracji i azylu nie zaspokaja interesów krajowych;
we believe that in the national interest the Immigration Pact was not satisfactory;

statmt.org

Zatem system zarządzania procedurą azylową musi być wyraźnie oddzielony od imigracji.
The system governing it must therefore be clearly separate from immigration.

statmt.org

Potrzebna jest natychmiastowa pomoc humanitarna dla uchodźców birmańskich potrzebujących azylu.
Immediate humanitarian aid and refuge is needed for Burmese refugees.

statmt.org

Podobnie jak udzielanie przez Irlandię azylu trzem terrorystom należącym do IRA, skazanym przez sąd w Kolumbii.
Just as was the harbouring by Ireland of three IRA terrorists convicted in Colombia.

statmt.org

Na szczęście prawo azylu stało się prawem podstawowym, choć wiąże się z nim powinność - podobnie jak z każdym prawem.
Fortunately, it has become a fundamental right but, as with any right, there is a concomitant duty.

statmt.org