Słownik polsko-angielski

chem. nitrate
~ amonu; saletra amonowa - ammonium nitrogen
~ baru - barium nitrate
~ celulozy, nitroceluloza - nitrocellulose
~ metylu - methyl nitrate
~ potasu - potassium nitrate
~ rtęci - mercury nitrate
~ sodu - sodium nitrate
~ strontu - strontium nitrate

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nitrate

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (chem) nitrate

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

nitrate n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NITROGEN

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. nitrate

Słownik techniczny polsko-angielski

m nitrate